Nawigacja

Aktualności

22.09.2021Porozumienie o współpracy pomiędzy GUM a GITD podpisane!

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

22 września 2021 r. Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. Jacek Semaniak oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego, Alvin Gajadhur podpisali porozumienie o współpracy w obszarze efektywniejszego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów socjalnych w sektorze transportu drogowego, podnoszących poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

"Dziś, nasza współpraca nabiera realnego kształtu, a przez to nasze działania będą miały większą skuteczność. Mam nadzieję, że potencjał obu instytucji, które łączy wspólny cel, doprowadzi między innymi do zwiększenia wpływu na promowanie uczciwej konkurencji w sektorze transportu drogowego, na polepszenie warunków pracy kierowców, a w konsekwencji na wzrost bezpieczeństwa drogowego" – Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak.
 
Współpraca będzie realizowana w szczególności w zakresie:
  1. wymiany wiedzy specjalistycznej oraz doświadczenia w zakresie obszaru tachografów, w tym wzajemnych konsultacji i porad eksperckich;
  2. wzajemnego konsultowania i doradztwa merytorycznego w postępowaniach prowadzonych przez Strony;
  3. transferu wiedzy poprzez współorganizację szkoleń i kursów;
  4. inicjowania i prowadzenia wspólnych działań zmierzających do likwidacji barier prawnych oraz biurokratycznych w funkcjonowaniu podmiotów w branży transportowej oraz warsztatów tachografów;
  5. inicjowania działań legislacyjnych wspierających zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie drogowym;
  6. wymiany informacji dotyczących budowy, instalacji, użytkowania, sprawdzania i kontrolowania tachografów.
"Czując wagę naszych działań i odpowiedzialności z tym związanej, chciałbym, aby to porozumienie było podawcą długoterminowej, trwałej współpracy, która da realne efekty. Swoim parterom oferujemy wiedzę merytoryczną i wsparcie techniczne. Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy, które pozwolą na wzmocnienie i rozwój potencjału obu instytucji. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania m.in. w obszarze legislacyjnym będą skuteczniejszym głosem w dążeniu do optymalizacji przepisów dotyczących systemu tachografów oraz socjalnych – dotyczących czasu pracy kierowców. Chcielibyśmy także, aby wynikiem działań było stworzenie efektywnego systemu wymiany informacji i wiedzy" – Prezes GUM, prof. Jacek Semaniak.
do góry