Nawigacja

Aktualności

01.09.2021Dzisiaj 82. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Pamiętamy!

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Dzień 1 września 1939 r. - wybuch wojny zburzył plany i marzenia obywateli II Rzeczypospolitej, także pracowników administracji miar i ich rodzin.

Dzień 1 września 1939 r. - wybuch wojny zburzył plany i marzenia obywateli II Rzeczypospolitej, także pracowników administracji miar i ich rodzin.

W kampanii wrześniowej polegli m.in.: Józef Kotula (UM – Miejscowy Urząd Miar we Frysztacie); Józef Łupiński (UM – Białystok), Nikodem Nowotarski (UM – Lwów), Mieczysław Pawlak (UM – Katowice); Jan Werner (UM – Poznań).

Podczas wrześniowych nalotów zniszczeniu uległ fragment budynku GUM z przejazdem bramnym w południowo-zachodniej części kompleksu zabudowań. Zniszczeniu uległy znajdujące się tam zbiory biblioteczne oraz magazyny.

Poniżej publikujemy kilka fotografii obrazujących skalę zniszczeń.

Jeszcze we wrześniu 1939 r. w momencie ewakuacji Ministerstwa Przemysłu i Handlu z gmachu przy ul. Elektoralnej 2, zarządzanie budynkiem przekazano dyrektorowi Głównego Urzędu Miar Zdzisławowi E. Rauszerowi. Dzięki jego staraniom i trosce o właściwą kondycję budynku, w 1940 r. prowizorycznie naprawiano uszkodzenia, zabezpieczając go przed dalszą degradacją i negatywnym wpływem warunków atmosferycznych. W nienaruszonej w wyniku nalotów części gmachu schronienie otrzymało kilku pracowników administracji miar z całej Polski, którzy wskutek wojny musieli opuścić swoje domostwa.

Źródło: https://www.fotopolska.eu/

do góry