Nawigacja

Aktualności

06.07.2021Główny Urząd Miar rozpoczął współpracę z Politechniką Białostocką

Autor : Bożena Żebrowska-Szumigaj
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Główny Urząd Miar (5 lipca 2021 roku) podpisał porozumienie o współpracy z Politechniką Białostocką. Pozwoli ono na inicjowanie i realizowanie wspólnych działań w obszarze metrologii i technik pomiarowych, między innymi monitorowanie stanu zanieczyszczeń środowiska, w szczególności zanieczyszczeń powietrza.

Główny Urząd Miar (5 lipca 2021 roku) podpisał porozumienie o współpracy z Politechniką Białostocką. Pozwoli ono na inicjowanie i realizowanie wspólnych działań w obszarze metrologii i technik pomiarowych, między innymi monitorowanie stanu zanieczyszczeń środowiska, w szczególności zanieczyszczeń powietrza. 

Metrologia jest obecna w prawie wszystkich dyscyplinach naukowych uprawianych w Politechnice Białostockiej – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej – W planach mamy prace naukowe, dydaktyczne, edukacyjne i bardzo konkretne projekty na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Chcemy poruszać zagadnienia związane z ochroną środowiska, z budową mierników przepływowych i wprowadzeniem pewnych, jednolitych zasad, jeżeli chodzi o monitorowanie stanu zanieczyszczeń środowiska, w szczególności zanieczyszczeń powietrza – zapowiada prof. dr hab. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar – Są one niezwykle ciekawe z naukowego punktu widzenia, ale przede wszystkim mają duże znaczenie dla funkcjonowania naszego kraju.

Efektem współpracy może być opracowanie państwowego wzorca jakości powietrza, dzięki któremu można wzorcować przyrządy do przepływowego pomiaru cząstek zawieszonych w powietrzu np. PM2.5 i PM10. Dzięki takim pracom możliwe będzie sprawdzanie poprawności, czy też określenie dokładności badania jakości naszego powietrza.

Mamy nadzieję, że nawiążemy bardzo efektywną współpracę w zakresie kształcenia kadry metrologicznej – mówi prof. Semaniak, prezes GUM. - Ze swojej strony oferujemy atrakcyjne miejsca pracy zarówno w Warszawie, w naszym Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym, jak i w okręgowych jednostkach. Chcielibyśmy, żeby młodzi ludzie, którzy będą do nas przychodzili, mieli niezwykle atrakcyjną ścieżkę doskonalenia własnych umiejętności poprzez realizację doktoratów wdrożeniowych, których jestem pewien, część będzie realizowana w Politechnice Białostockiej.

Już wcześniej współpracowaliśmy z Katedrą Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej przede wszystkim, jeśli chodzi o przygotowanie urządzeń, które mogą być wykorzystywane również przez Okręgowy Urząd Miar, czy Główny Urząd Miar – przypomina Andrzej Kurkiewicz, p.o. Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar – Liczymy na współpracę przy kształceniu nowych kadr polskiej metrologii od studiów, poprzez praktyki i staże, a  później doktoraty wdrożeniowe. Chcemy też przygotować wspólną ofertę dla środowiska biznesowego związaną z certyfikacją wszelkich urządzeń pomiarowych, które są wykorzystywane w życiu codziennym, w biznesie, w zakładach produkcyjnych i przemysłowych.

Prezes Głównego Urzędu Miar przypomniał o bliskości laboratoriów Politechniki Białostockiej i Okręgowego Urzędu Miar.

Chcemy powiązać działalność Głównego Urzędu Miar z realizacją zadań o charakterze badawczo-rozwojowym, które będą podejmowane nie tylko w naszej obecnej siedzibie przy Elektoralnej w Warszawie, ale również na terenie naszego najnowszego przedsięwzięcia, obecnie budowanego Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar – deklaruje prof. Jacek Semaniak – Ze swojej strony oferujemy atrakcyjne miejsca pracy zarówno w Warszawie, w Kielcach, jak i w okręgowych jednostkach i chcielibyśmy, żeby młodzi ludzie, którzy będą do nas przychodzili mieli niezwykle atrakcyjną ścieżkę doskonalenia własnych umiejętności poprzez realizację doktoratów wdrożeniowych, których jestem pewien, część będzie realizowana na Politechnice Białostockiej.

Pomiar jest podstawowym sposobem poznania informacji o rzeczywistości, jak również weryfikacji pewnych hipotez naukowych – przypomina dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju – Tematu ochrony środowiska, który obejmowałby województwa ze ściany wschodniej nikt jeszcze nie eksplorował pod kątem metrologii. Liczymy, że wspólnie staniemy się takimi twórcami nowego kierunku badań o charakterze nie tylko teoretycznym, ale także bardzo praktycznym.

do góry