Nawigacja

Aktualności

Dyrektor Andrzej Kurkiewicz został p.o. Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar

Opublikowane przez : Kamila Szulc

Z dniem 16 czerwca 2021 r. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, Pan Jarosław Gowin powierzył pełnienie obowiązków Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar Panu Andrzejowi Kurkiewiczowi. Pan Andrzej Kurkiewicz będzie pełnić obowiązki wiceprezesa nadzorującego laboratoria GUM.

Andrzej Kurkiewicz - sylwetka zawodowa:

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu Spraw Publicznych UJ.

W latach 2006 i 2007 prowadził cykl zajęć na Uniwersytecie INHolland w Rotterdamie jako Ekspert CAF w zakresie edukacji.

W latach 2008-2021 pracował na stanowiskach kierowniczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 1.01.2021 r. przemianowanym na Ministerstwo Edukacji i Nauki. W tym czasie (w latach 2016-2019) pracował m.in. w Zespole Ministra Nauki i Szkolnictwa ds. przygotowania reformy szkolnictwa wyższego i nauki oraz był Przewodniczącym Zespołu Doradczego Ministra Edukacji i Nauki do oceny wniosków i raportów w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy”.

Koordynator w kilkudziesięciu projektach systemowych i pozakonkursowych w Programach Operacyjnych tj.: PO KL, POWER, PO IG, PO IR, PO PC.

Specjalizuje się w zarządzaniu w sektorze publicznym. Do najważniejszych obszarów zainteresowań badawczo-rozwojowych Andrzeja Kurkiewicza należą:

 • polityka naukowa państwa;
 • zarządzanie projektami;
 • innowacje w sektorze B+R;
 • polityka społeczna państwa ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjno-rozwojowej;
 • współczesne instrumenty zarządzania wspomagające procesy zmian organizacyjnych w instytucjach publicznych.

Reprezentował Polskę w następujących gremiach UE:

 • Directors General for Higher Education EU;
 • Working Group on the Modernisation of Higher Education EU;
 • High Level Group on Education and Training EU;
 • Member of the ETINED Platform Council of Europe;
 • Member of the Advisory Board of the pilot European graduate survey EU.

Jest członkiem Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (VET) w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 • Od lewej: Andrzej Kurkiewicz - p.o. Wiceprezesa GUM i Jacek Semaniak - Prezes GUM zdjęcie przedstawia dwóch mężczyzn w garniturach ściskających sobie dłonie: Prezesa GUM Jacka Semaniaka i powołanego p.o. wiceprezesa GUM, Andrzeja Kurkiewicza.
  Od lewej: Andrzej Kurkiewicz - p.o. Wiceprezesa GUM i Jacek Semaniak - Prezes GUM
 • Dyrektor Andrzej Kurkiewicz został p.o. Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar zdjęcie przedstawia Prezesa GUM jacka Semaniaka oraz p.o. Wiceprezesa, Andrzeja Kurkiewicza - stojących obok siebie, po wręczeniu powołania na stanowisko dyrektora Kurkiewicza. Mężczyzna z lewej, Andrzej Kurkiewicz trzyma w dłoniach granatową teczkę.
  Dyrektor Andrzej Kurkiewicz został p.o. Wiceprezesa Głównego Urzędu Miar
 • Przedstawieciele Kierownictwa GUM na zdjęciu kierownictwo GUM: czterech mężczyzn stoi przy popiersiu Józefa Piłsudskiego w holu GUM. U góry na ścianie godło Polski, z tyłu, za mężczyznami roll-upy Głównego Urzędu Miar.
  Przedstawieciele Kierownictwa GUM
do góry