Nawigacja

Aktualności

Nowy państwowy wzorzec jednostki miary lepkości kinematycznej

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

17 maja 2021 r. Prezes GUM podpisał Decyzję nr 22 w sprawie uznania wzorca jednostki miary lepkości kinematycznej za państwowy wzorzec jednostki miary lepkości kinematycznej.

Wzorzec jest złożony z kompletu wzorcowych wiskozymetrów kapilarnych szklanych typu Ubbelohde o równomiernie rosnących średnicach, zestawu przyrządów do precyzyjnego pomiaru temperatury, łaźni wiskozymetrycznej oraz wzorca pierwotnego - wody dwukrotnie destylowanej o przypisanych tabelarycznych wartościach lepkości kinematycznej i dynamicznej.

Miejscem stosowania i przechowywania państwowego wzorca jednostki miary lepkości kinematycznej jest Samodzielne Laboratorium Chemii GUM.

do góry