Nawigacja

Aktualności

12.01.2021Rusza przetarg na wybór Doradcy Technicznego przy realizacji projektu TRANS-TACHO

Autor : Emilia Dybowska
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

31 grudnia 2020 r. uruchomione zostało postępowanie przetargowe na wybór Doradcy Technicznego przy realizacji projektu „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANS-TACHO”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr „2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

System TRANS-TACHO pozwoli na zdalną obsługę klientów Głównego Urzędu Miar w zakresie tachografów. Powstaną e-usługi, które ułatwią:

  • prowadzenie warsztatów tachografów, 
  • szkolenia techników, 
  • wykonywanie zawodu technika,
  • wprowadzanie tachografów na rynek UE.

Przedmiot zamówienia obejmuje identyfikację oraz weryfikację procesów biznesowych, określonych w Studium Wykonalności dla wszystkich usług w systemie TRANS-TACHO oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę systemu TRANS-TACHO.

Termin składania ofert mija: 12.02.2021 r.

Szczegółowe informacje, dotyczące postępowania przetargowego, umieszczone są w platformie zamówień GUM. 

 

Pasek logotypów: od lewej Fundusze Europejskie, biało-czerwona flaga rzeczpospolita Polska i niebieska flaga ze złotymi gwiazdkami ułożonymi w okrąg: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

do góry