Nawigacja

Aktualności

15.01.2021Otwarcie I etapu wezwania 2021 programu EPM (European Partnership on Metrology)

Autor : Joanna Przybylska
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

13 stycznia 2021 r. EURAMET otworzył I etap wezwania 2021 EPM i zaprasza zespoły naukowe do zgłaszania propozycji tematów badawczych

w następujących obszarach tematycznych:

  • Metrology Support for the Green Deal (Wsparcie metrologiczne dla Zielonego Ładu)
  • Research Potential for the Green Deal (Rozwijanie potencjału metrologicznego w odniesieniu do Zielonego Ładu)
  • Metrology Support for Regulation and Standards (Wsparcie metrologiczne dla regulacji i normalizacji)

Etap I: Nadsyłanie zgłoszeń potencjalnych tematów badawczych upływa w dniu 22 lutego 2021 r. o godz. 23:59 CET.

Etap I wezwania oferuje wszystkim zainteresowanym stronom możliwość wpływania na projekty badawczo-rozwojowe, podejmowane przez europejską społeczność metrologiczną poprzez identyfikację wyzwań czy problemów. Pomocne w tym względzie mogą być również dokumenty opracowane przez Europejskie Sieci Metrologiczne, Komitety Techniczne EURAMET, WELMEC, CEN-CENELEC, dostępne w zakładkach „Stage 1 Orientation”: Call 2021 - Green Deal (euramet.org) oraz Call 2021 - Normative (euramet.org)

W etapie tym mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony.

Tematy badawcze, które uzyskają najwyższy priorytet w I etapie wezwania, będą podlegać dalszej ocenie w etapie II.

Szczegółowe informacje dotyczące wezwania oraz instrukcje i szablony dokumentów, są dostępne na stronie internetowej EURAMET MSU: EMPIR Participant Portal (euramet.org)

Kontakt z EURAMET (Programme Manager): empir.msu@euramet.org

Kontakt w Głównym Urzędzie Miar: joanna.przybylska@gum.gov.pl

do góry