Nawigacja

Aktualności

11.12.2020Wygrana GUM w projekcie Twinning

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej i beneficjenta projektu (Gruzja), konsorcjum złożone z Polski (GUM) wraz z Niemcami, Portugalią, Austrią, Rumunią i Łotwą zrealizuje projekt Twinning (twinning) dla swojego odpowiednika - krajowej instytucji metrologicznej w Gruzji.

Tytuł projektu, w którym brać będzie udział Polska, to „Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i ludzkiego Gruzińskiej Narodowej Agencji Norm i Metrologii (GEOSTM) zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi / UE”.

Budżet projektu, który będzie realizowany przez 24 miesiące (plus 3 miesiące na ocenę projektu) wynosi 1 400 000 EUR.

Projekt zakłada 4 komponenty:

1. Ramy prawne dla metrologii (lider ASRO, Rumunia);

2. Usługi metrologiczne - wsparcie metrologiczne (lider IPQ, Portugalia);

3. Standaryzacja (lider ASI, Austria);

4. Współpraca międzynarodowa i badania (lider GUM, Polska).

Liderem całego projektu, który ma się rozpocząć w marcu 2021 r., są Niemcy.

Twinning to projekt Unii Europejskiej, którego celem jest współpraca instytucjonalna pomiędzy administracjami publicznymi państw członkowskich UE a beneficjentami lub krajami partnerskimi. W ramach projektów Twinning kraje UE pomagają wdrażać w krajach nie należących do Wspólnoty Europejskiej praktyki i rozwiązania stosowane w UE w różnych sektorach, takich jak np. rolnictwo, infrastruktura (np. koleje), system finansowy i bankowość, ochrona granic itp.

Kraje-beneficjenci

- Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA):

Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia i Turcja.

- Europejska polityka sąsiedztwa (EPS):

• ENI Południe: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Palestyna i Tunezja.

• ENI Wschód: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.

do góry