Nawigacja

Aktualności

01.10.2020Sympozjum „Bezpieczne zarządzanie pracą w laboratorium”

Autor : Anna Pietrzak
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

W dniach 16-18.09.2020 r. w urokliwym Sypniewie odbyło się Sympozjum „Bezpieczne zarzadzanie pracą w laboratorium”, zorganizowane przez firmę „ESTILAQ” przy współpracy z firmą Malon Group.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezes Głównego Urzędu Miar oraz Perlan Technologies Sp. z o.o. Spotkania w Sypniewie pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy w codziennej pracy, przekazywanej od praktyków i specjalistów w danej dziedzinie. Tegorocznym tematem przewodnim było szeroko pojęte zapewnienie bezpieczeństwa w zarządzaniu pracą laboratorium, z uwzględnieniem obszaru systemowego oraz technicznego. Program obejmował m.in. takie zagadnienia, jak:

  • bezstronność i poufność – obowiązki i konsekwencje wszystkich zaangażowanych stron jednostki organizacyjnej,
  • bezpieczeństwo informacji w laboratorium badawczym,
  • pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwój działalności laboratoryjnej,
  • dostępność matrycowych materiałów odniesienia w badaniach realizowanych w obszarach prawnie regulowanych,
  • analizy wielopierwiastkowe oraz przygotowanie próbek do analiz instrumentalnych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka ściśle związana ze znowelizowaną normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wymaganiami zaktualizowanych dokumentów PCA, DA-05 i DA-06, a w szczególności zagadnienia związane z zapewnieniem spójności pomiarowej i rozwiązaniami dla laboratoriów. Szerokie portfolio Certyfikowanych Materiałów Odniesienia, które oferuje Główny Urząd Miar, zaprezentowała dr Anna Pietrzak, kierownik Laboratorium Chemii w GUM, natomiast pani Ewelina Siwek, właściciel firmy „ESTILAQ”, w swoim wystąpieniu zwracała uwagę na kluczowy aspekt potwierdzenia ważności wydawanych wyników badań, jakim jest udział w porównaniach międzylaboratoryjnych.

Tegoroczne sympozjum odbyło się w formie hybrydowej. Wykładowcy uczestniczyli w nim stacjonarnie, a liczna grupa uczestników on-line.

do góry