Nawigacja

Aktualności

Hybrydowa 52. Międzyuczelniana Konferencja Metrologów

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

7-9 września br., Podlesice koło Zawiercia stały się stolicą polskiej metrologii naukowej. W hotelu Ostaniec spotkali się przedstawiciele krajowych uczelni oraz instytucji i firm, w tym Głównego Urzędu Miar. W tym roku konferencja miała charakter szczególny.

Tegoroczną edycję MKM organizowali przedstawiciele Katedry Metrologii, Elektroniki i Automatyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej wraz z Oddziałem Gliwickim Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. Stanisława Fryzego.

MKM jest najdłuższym, nieprzerwanie trwającym do dziś cyklem konferencji krajowych, mającym na celu m.in. integrację środowisk metrologicznych i wypracowanie wspólnego punktu widzenia w szerokim zakresie tematycznym, charakterystycznym dla współczesnej metrologii:

 • wzorce jednostek miar, problematyka służby miar,
 • ocena dokładności pomiaru,
 • systemy pomiarowe, transmisja i przetwarzanie danych pomiarowych,
 • przetworniki pomiarowe, metody przetwarzania sygnałów,
 • pomiary wielkości mechanicznych,
 • pomiary wielkości elektrycznych,
 • pomiary wielkości geometrycznych,
 • pomiary wielkości chemicznych,
 • pomiary w procesach przemysłowych,
 • inżynieria materiałowa,
 • pomiary optyczne i fotoniczne,
 • pomiary w medycynie,
 • pomiary geodezyjne i budowlane,
 • nowe kierunki w metrologii,
 • dydaktyka metrologii.

MKM to także okazja do spotkania kadry naukowej z pracownikami instytucji zajmujących się metrologią prawną i wojskową, a także z osobami z przemysłu. Istotnym aspektem Konferencji, zgodnie z jej pierwotnym przesłaniem, jest umożliwienie młodym adeptom nauki prezentacji swoich prac w połączeniu z dyskusją z metrologami o dużym doświadczeniu badawczym i praktycznym. Wymiana doświadczeń uczestników Konferencji pozwoli na wspólne refleksje nad dotychczasowym rozwojem metrologii i jej perspektywami na przyszłość.

Tegoroczna konferencja miała charakter szczególny. Ze względu na panującą pandemię COVID-19, miała ona charakter hybrydowy, część prezentacji i wystąpień została przeprowadzona w sposób zdalny, a część uczestników obecna była w sposób wirtualny. 

Przedstawiciele Głównego Urzędu Miar przedstawili m.in. wyniki badań oraz zaprezentowali najważniejsze zmiany wynikające z redefinicji układu SI.

Wykaz prezentacji przedstawicieli GUM:

 1. Emil Burcon, Samodzielne Laboratorium Termometrii - Wyznaczenie niepewności wzorcowania czujników temperatury w podzakresach MST-90.
 2. Janusz D. Fidelus, Samodzielne Laboratorium Masy - Realizacja projektu EMPIR JRC 18SIB08  „Comprehensive traceability for force metrology services” w Głównym Urzędzie Miar.
 3. Agnieszka Zoń, Biuro Strategii - Praktyczne realizacje definicji podstawowych jednostek miar w świetle ostatnich zmian SI.
 4. Jacek Puchalski, Biuro Certyfikacji - Wyznaczenie pasma niepewności charakterystyki liniowej z pomiarów w dwu punktach. Estymacja niepewności pomiarów pośrednich 2D poprzez czwórnik impedancyjny.
 5. Paweł Fotowicz, Biuro Strategii – Bliżej gospodarki i nauki – wygłoszenie referatu o GUM oraz udział w konwencie seniorów jako kandydat GUM do Komitetu Naukowego przyszłej konferencji w 2021.

Międzyuczelniana Konferencja Metrologów jest cykliczną krajową konferencją naukową o wieloletniej tradycji, organizowaną przez ośrodki akademickie z udziałem krajowych środowisk zajmujących się metrologią i jej zastosowaniem. Pierwsza Konferencja, pod nazwą Narada Katedr Miernictwa Elektrycznego i Elektronicznego odbyła się w 1966 roku w Szczecinie i dotyczyła problematyki nauczania miernictwa. W jej trakcie narodził się pomysł organizowania corocznych spotkań metrologów poświęconych przede wszystkim prezentacjom prac młodych naukowców, a także służących dyskusjom na tematy dydaktyczne. Przez ponad 50 lat w corocznych konferencjach zorganizowanych przez ośrodki naukowe z całej Polski uczestniczyło tysiące osób zajmujących się metrologią.

 

53. MKM - 2021

Już dziś zapraszamy na następną 53. edycję Międzyuczelnianej Konferencji Metrologicznej, która odbędzie się w dniach 13-15 września 2021 roku, do Warszawy, do siedziby Głównego Urzędu Miar.

 • doktor Paweł Fotowicz (w garniturze) podczas prelekcji
 • Doktor Paweł Fotowicz podczas prelekcji, w tle na wyświetlaczu prezentacja.
 • Doktor Paweł Fotowicz podczas prelekcji, w tle na wyświetlaczu prezentacja.
 • Doktor Paweł Fotowicz podczas prelekcji, stoi w garniturze.
 • Za stołem siedzi Janusz D. Fidelus - prelegent GUM, gestykuluje. Z tyłu, za nim stoją roll-upy z logotypem GUM.
 • Slajd tytułowy prezentacji projektu EMPIR "Comprehensive traceability for force metrology services".
 • Za stołem siedzi Emil Burcon z Laboratorium Termometrii, z tyłu, za nim roll-upy Głównego Urzędu Miar.
 • Za stołem siedzi Emil Burcon z Laboratorium Termometrii, z tyłu, za nim roll-upy Głównego Urzędu Miar. Na ekranie wyświetlacza pierwszy slajd prezentacji "Wyznaczenie interpolowanej niepewności pomiaru temperatury w podzakresach MST-90".
 • Na sali wykładowej siedzi za stołem doktor Agnieszka Zoń z Biura Strategii GUM, na stole leżą kartki papieru z notatkami, w tle roll-upy GUM.
 • Na sali wykładowej siedzi za stołem doktor Agnieszka Zoń z Biura Strategii GUM, na stole laptop. W tle ekran z wyświetlonym pierwszym slajdem prezentacji "Praktyczne realizacje definicji podstawowych jednostek miar w świetle ostatnich zmian SI".
do góry