Nawigacja

Aktualności

22.06.2020Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Okręgowym Urzędem Miar w Bydgoszczy a 2. Wojskowym Ośrodkiem Metrologii

Autor : Karolina Chrzan-Skóra
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

19 czerwca 2020 r. zawarto porozumienie o współpracy badawczej oraz wspólnych działaniach na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy metrologicznej pomiędzy Okręgowym Urzędem Miar w Bydgoszczy a 2. Wojskowym Ośrodkiem Metrologii.

Porozumienie ze strony 2. Wojskowego Ośrodka Metrologii w Bydgoszczy podpisał ppłk Tomasz Litwinko – Dyrektor Ośrodka, natomiast Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy reprezentowany był przez Dyrektora Urzędu – Pana Ireneusza Dawidowicza.

Celem porozumienia jest pogłębienie współpracy w obszarze metrologii, wykorzystanie doświadczeń, jak również podejmowanie wspólnych działań promujących działalność metrologiczną w regionie.

Współpraca między Okręgowym Urzędem Miar w Bydgoszczy a 2. Wojskowym Ośrodkiem Metrologii będzie w szczególności ukierunkowana na:

  • działania w zakresie porównań międzylaboratoryjnych,
  • działania w zakresie auditów wewnętrznych, technicznych i systemowych,
  • wspólną organizację i realizację wydarzeń naukowo-technicznych, wykładów otwartych, szkoleń i warsztatów,
  • wykorzystywaniu we wspólnych działaniach potencjału technicznego obu instytucji.
do góry