Nawigacja

Aktualności

08.06.2020Nowe wydanie słowniczka pol-ang wybranych pojęć metrologicznych i probierczych

Autor : Jerzy Borzymiński
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zapraszamy do korzystania z trzeciego, poprawionego wydania słownika PL/ENG/PL. Słowniczek został przygotowany w Biurze Strategii, we współpracy z komórkami organizacyjnymi Głównego Urzędu Miar, okręgowymi urzędami miar oraz okręgowymi urzędami probierczymi.

Niniejszy słowniczek zawiera najistotniejszą terminologię metrologiczną przedstawioną w publikacjach, jak również stanowi do nich uzupełnienie:

Ponadto zamieszczono w Słowniczku wybraną terminologię z zakresu probiernictwa, a także, dla wygody Czytelnika, aktualne, uchwalone przez 26. Generalną Konferencję Miar, definicje jednostek podstawowych Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) – stanowiące podstawową informację dla rozumienia dokonanej nowelizacji SI.

Głównym zamierzeniem niniejszej publikacji jest to, aby stała się pomocą dla osób pracujących w administracji miar i probierczej, a także dla osób korzystających z usług tej administracji. Przyczyniając się w ten sposób do ujednolicenia stosowanej w tych dziedzinach terminologii, ułatwienia wymiany informacji, tłumaczenia dokumentów, opracowań, broszur i innych publikacji oraz redagowania dokumentów. Słowniczek może również posłużyć jako pomoc w kontaktach z obcojęzycznymi partnerami i klientami.

Dlatego proszę o traktowanie zamieszczonego słownictwa jako zbioru otwartego i o zgłaszanie terminów, których Państwa zdaniem brakuje w nim, a które powinny uzupełnić kolejne wydanie, jak również dodatkowych zagadnień, które Państwa zdaniem powinny zostać uwzględnione. Propozycje będzie przyjmowało Biuro Strategii Głównego Urzędu Miar (strategia@gum.gov.pl).

W Słowniczku część haseł została uporządkowana zgodnie ze strukturą organizacyjną GUM, a pozostałe – alfabetycznie. Strony Słowniczka są numerowane. Zapraszamy do lektury.

Okładka Słowniczka wybranych terminów i definicji stosowanych w metrologii i probiernictwie. Na okładce pod lupą kartki publikacji.

do góry