Nawigacja

Aktualności

Znoszenie ograniczeń w działalności Okręgowego Urzędu Probierczego - etap II

Autor : Aleksandra Górkiewicz-Malina, Maria Magdalena Ulaczyk
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Uprzejmie informujemy, że z dniem 18 maja 2020 roku nastąpi kolejny etap likwidacji ograniczeń w pracy krajowych OUP, polegający na przywróceniu przyjęć wyrobów do badania i oznaczania w skali całego tygodnia - od poniedziałku do piątku.

Godziny przyjmowania i wydawania są uzależnione od specyfiki danej jednostki. Powyższe nie dotyczy Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, w którym przyjmowanie, z uwagi na stan zagrożenia, odbywa się tak, jak dotychczas, tj. od środy do piątku.

Ze względu na utrzymujący się nadal stan epidemii i konieczność utrzymania rygorystycznych zasad bezpieczeństwa, do odwołania utrzymuje się następujące ograniczenia:

  1. Okręgowe Urzędy Probiercze nadal będą przyjmować tylko zapakowane pakiety, dostarczane przez kurierów, konwojentów, wytwórców i osoby prywatne.
  2. Przesyłki będą poddawane kwarantannie, a znajdujące się w nich wyroby - dezynfekowane.
  3. Informacja o planowanym nadaniu przesyłki oraz o liczbie sztuk, a także terminie odbioru musi być uzgodniona telefonicznie z naczelnikiem danego wydziału zamiejscowego (w Krakowie i w Warszawie - Wydziału Technicznego).
  4. Opłatę należy uiścić przelewem, po telefonicznym uzgodnieniu wymaganej kwoty.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur stosowanych w poszczególnych wydziałach zamiejscowych oraz numery telefonów do kontaktu z naczelnikami wydziałów są podane na stronach internetowych OUP w Krakowie i OUP w Warszawie.

 

Z poważaniem

Aleksandra Górkiewicz-Malina - Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Krakowie

Maria Magdalena Ulaczyk - Dyrektor Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie

do góry