Nawigacja

Aktualności

Szczególne obchody Światowego Dnia Metrologii w 2020 roku

Autor : Paweł Fotowicz
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Światowy Dzień Metrologii to coroczne obchody podpisania Konwencji Metrycznej w dniu 20 maja 1875 roku. Traktat ten stanowi podstawę ogólnoświatowego spójnego systemu miar, który jest bazą dla odkryć naukowych i innowacji, produkcji przemysłowej i handlu międzynarodowego, a także poprawy jakości życia i ochrony środowiska naturalnego.

Pierwotny cel Konwencji Metrycznej - ogólnoświatowa jednolitość miar - pozostaje dziś tak samo ważny, jak w 1875 roku.

Tegorocznym tematem Światowego Dnia Metrologii są "Pomiary dla globalnego handlu". Został on wybrany, aby uświadomić sobie ważną rolę, jaką pomiar odgrywa w zapewnieniu uczciwego handlu światowego i zagwarantowaniu tego, że produkty spełniają normy i przepisy oraz oczekiwania klientów co do ich jakości.  

Światowy Dzień Metrologii 2020

Na całym świecie Krajowe Instytucje Metrologiczne nieustannie opracowują i weryfikują nowe techniki pomiarowe oraz uczestniczą w porównaniach koordynowanych przez Międzynarodowe Biuro Miar, by zapewnić wiarygodność wyników pomiarów. Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej (OIML) opracowuje międzynarodowe zalecenia, których celem jest dostosowanie i harmonizacja wymogów dotyczących przyrządów pomiarowych. Międzynarodowe instytucje metrologiczne swoimi działaniami zapewniają, że pomiary są wiarygodne, tworząc solidną podstawę dla globalnego handlu i pomagając przygotować się na nowe wyzwania jutra. 

20 maja ubiegłego roku obchodziliśmy najważniejszą nowelizację Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI, który obecnie definicyjnie opiera się na zestawie stałych podstawowych, a nie artefaktów. Po raz pierwszy w historii możliwe jest odtwarzanie jednostki masy kilograma, niezależnie w każdym kraju, który może ją realizować zgodnie z nową definicją. Były to prorocze działania, bo kto mógł pomyśleć, że rok później większość świata będzie w zamknięciu, bez dostępu do Międzynarodowego Biura Miar w Paryżu. Potwierdza to, że nasze wysiłki na rzecz znalezienia sposobów na realizację jednostek miar SI w dowolnym miejscu i czasie były warte zachodu.

Pandemia, z którą obecnie mamy do czynienia, sprawia, że Światowy Dzień Metrologii 2020 jest jedną z najważniejszych uroczystości, od czasu podpisania Konwencji Metrycznej. Choć tematem Światowego Dnia Metrologii 2020 są "Pomiary dla globalnego handlu", to odnaleźliśmy ważniejszą i kluczową rolę w dokładnym pomiarze, aby znaleźć nowe sposoby testowania wirusa, szybko rozwijać medyczne urządzenia ochrony i ostatecznie znaleźć szczepionkę. 

Plakat Pomiary dla światowego handlu,  aby podnieść świadomość na temat ważnej roli, jaką odgrywają pomiary w globalnej wymianie handlowej, ale i podczas transakcji przeprowadzanych lokalnie, na mniejszą skalę.

Światowy Dzień Metrologii w 2020 roku przypada na czas, kiedy wszyscy doświadczamy skutków wirusa COVID-19. Niestety, niektórzy z nas doświadczyli jego wpływu na nasze zdrowie oraz na nasze rodziny i przyjaciół. Kryzys zmienił priorytety na całym świecie. Rządy skoncentrowały swoje działania na infrastrukturze krajowej, aby sprostać wyzwaniu, jakim jest ochrona ludności przed wpływem wirusa. 

Laboratoria metrologiczne na całym świecie są zaangażowane w te nowe wyzwania krajowe i globalne. Wykorzystują one swoje doświadczenie pomiarowe w celu zaspokojenia potrzeb społecznych w tym względzie. Niektóre z nich stworzyły systemy do testowania masek potrzebnych do ochrony osobistej, niektóre przyczyniły się do opracowania i przetestowania nowych systemów wentylowania na potrzeby szpitali, a inne skupiły się na swojej pracy, aby wesprzeć kliniczne badania laboratoryjne i upewnić się, że termometry medyczne działają zgodnie z uznaną na całym świecie skalą temperatury i że pacjenci doświadczają prawidłowego poziomu promieniowania rentgenowskiego podczas diagnozy. 

Świętujmy Światowy Dzień Metrologii 2020 w sposób odpowiedzialny, przestrzegając krajowych i społecznych zasad bezpiecznego postępowania, pomagając w znalezieniu globalnych rozwiązań w walce z pandemią.

 

Strona obchodów WMD

 

Tekst opracował Paweł Fotowicz, na podstawie wypowiedzi M. Miltona, dyrektora Międzynarodowego Biura Miar, R. Schwartza, przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Metrologii Prawnej i W. Louwa, przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Miar.

do góry