Nawigacja

Aktualności

27.10.2016Spotkanie grupy roboczej WG7 organizacji WELMEC

Autor : Michał Mosiądz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

25 i 26 października br. w Głównym Urzędzie Miar odbyło się 22. spotkanie grupy roboczej WELMEC WG7, zajmującej się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem oprogramowania przyrządów pomiarowych. W spotkaniu wzięło udział 27 ekspertów, reprezentujących instytucje metrologiczne 18 państw Unii Europejskiej oraz CECIP, reprezentujących producentów wag i CECOD, reprezentujących producentów przyrządów do pomiaru i dystrybucji paliw.

W trakcie spotkania omówiono m.in. zagadnienia dotyczące:

- realizacji projektu mającego na celu wypracowanie metodyki oceny ryzyka dla oprogramowania przyrządów pomiarowych. Ocena ryzyka stanowi podstawę do identyfikacji zagrożeń manipulacji oprogramowaniem i danymi zawartymi w przyrządach pomiarowych, na podstawie których można opracować wymagany poziom zabezpieczeń dla poszczególnych elementów przyrządu oraz kryteria oceny ich akceptacji,

- opracowania platformy wymiany informacji i obsługi usług metrologicznych, wspierającej uproszczenie procedur administracyjnych i wdrażanie nowych technologii informatycznych w przyrządach pomiarowych,

- bezpieczeństwa oprogramowania odmierzaczy paliw oraz innych przyrządów pomiarowych.

Podczas wizyty w GUM uczestnicy spotkania odwiedzili wybrane laboratoria Głównego Urzędu Miar, zapoznali się z jego historią oraz potencjałem badawczym, a przede wszystkim nawiązali cenne kontakty, które zaowocują zacieśnieniem współpracy środowiska metrologicznego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo oprogramowania i danych w przyrządach pomiarowych.

Przewodniczący WG7 Florian Thiel i gospodarz spotkania ze strony GUM Michał Mosiądz (Biuro Informatyki i Badania Oprogramowania)

Organizacja WELMEC powstała w 1990 r., obecnie liczy 30 członków (kraje UE i EFTA) oraz 7 członków stowarzyszonych. WELMEC aktywnie współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się metrologią prawną, a swoje zadania wykonuje poprzez grupy robocze (WG), które opracowują dokumenty zawierające wytyczne techniczne dotyczące harmonizacji kryteriów oceny zgodności przyrządów pomiarowych (poradniki WELMEC dostępne są na stronie internetowej www.welmec.org).

Grupa robocza WG7 zajmuje się opracowaniem i harmonizacją technicznych kryteriów oceny oprogramowania. W nowoczesnych przyrządach pomiarowych oprogramowanie sterujące jest odpowiedzialne za poprawność realizacji pomiaru i bezpieczeństwo rejestracji wyników, będących podstawą do wyznaczenia wartości transakcji. Z tego względu współczesna metrologia szczególną wagę przykłada do opracowania jasnych i ujednoliconych wytycznych technicznych oraz kryteriów oceny przyrządów w procesie oceny zgodności z dyrektywą MID lub NAWI.

do góry