Nawigacja

Aktualności

Probiernictwo w czasach koronawirusa

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Administracja probiercza, podobnie jak administracja miar, pracuje w trybie uwzględniającym ograniczenia w związku z utrzymującym się stanem epidemii koronawirusa. W trakcie wykonywanych obowiązków utrzymywane są rygorystyczne zasady postępowania i środki ochrony – tak, aby pracownicy i klienci nie byli w żaden sposób narażeni na niebezpieczeństwo.

16 kwietnia 2020 r. nastąpiło częściowe wznowienie przyjmowania wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania przez urzędy probiercze. Wcześniejszy około trzytygodniowy okres zawieszenia przyjęć nie oznaczał, że urzędy nie pracowały. Wprawdzie nie były przyjmowane zewnętrzne zlecenia, jednak w tym okresie pracownicy zajmowali się finalizowaniem oraz wydawaniem wcześniej przyjętych zleceń. Kaźdorazowo tryb odbioru był telefonicznie uzgadniany z klientami.

Podstawą do podjęcia decyzji o ponownym przyjmowaniu wyrobów do badania i oznaczania była rzetelna ocena stanu zagrożenia oraz taka organizacja pracy urzędów, aby zminimalizować ryzyko zarażenia wirusem. Po skompletowaniu odpowiedniego wyposażenia okręgowych urzędów probierczych i ich wydziałów zamiejscowych w sprzęt i materiały zabezpieczające można było wrócić do świadczenia tych jakże pożądanych przez klientów usług.

Podobnie, jak w przypadku środków podejmowanych przez urzędy miar, tak również i pracownicy urzędów probierczych pracują z odpowiednimi zabezpieczeniami, w tym z osłoną twarzy i rąk. Dodatkowo, pakiety przyjmowane są przez okno zabezpieczone szybą, a następnie dezynfekowane. Po odbytej kwarantannie pakiety są komisyjnie rozpakowywane, następnie wyroby zostają odkażone, by wreszcie przeprowadzić ich badanie i oznaczanie cechami probierczymi. Na koniec dnia wyroby są zamykane w pojemnikach w szafie pancernej. (Ten tryb postępowania jest pokazany na dołączonych zdjęciach).

Przypominamy również, jak wygląda procedura pracy z dostarczanymi do OUP przesyłkami

  1. Okręgowe urzędy probiercze przyjmują tylko zapakowane pakiety, dostarczane przez kurierów lub konwojentów.
  2. Przesyłki są przyjmowane tylko w środy, czwartki i piątki (w godzinach pracy poszczególnych wydziałów), a następnie poddawane kwarantannie.
  3. Po odbyciu kwarantanny wyroby są odkażane środkiem dezynfekującym, na bazie alkoholu.
  4. Informacja o planowanym nadaniu przesyłki oraz o liczbie sztuk, a także terminie odbioru jest uzgadniana telefonicznie z naczelnikiem danego wydziału zamiejscowego (w Krakowie i w Warszawie - wydziału technicznego).
  5. Opłatę za zgłoszone do badania i cechowania wyroby należy uiścić przelewem.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur stosowanych w poszczególnych wydziałach zamiejscowych oraz numery telefonów do kontaktu z naczelnikami wydziałów są podane na stronach internetowych OUP w Krakowie i w Warszawie.

do góry