Nawigacja

Aktualności

21.09.2016Pierwsze spotkanie Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Z udziałem ok. 130 osób odbyło się 20 września 2016 r. spotkanie inaugurujące prace Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych. Zespoły, powołane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, mają stanowić: forum stałego dialogu ze światem zewnętrznym dla identyfikowania potrzeb metrologicznych polskiego przemysłu, a także integrację środowisk zajmujących się problematyką pomiarową.

Powołanych zostało siedem Zespołów:

- ds. zdrowia,

- ds. energii,

- ds. technologii i procesów przemysłowych,

- ds. infrastruktury i zastosowań specjalnych,

- ds. środowiska i zmian klimatycznych,

- ds. zastosowań podwójnych,

- ds. regulacji rynku.

Docelowo liczba zespołów ma być znacznie większa; tworzone będą podzespoły tematyczne, grupy robocze oraz kluby przemysłowe. Od teraz współpraca z zewnętrznymi partnerami będzie trwale wpisana w filozofię działania GUM i strukturę zarządzania polską metrologią.

W trakcie spotkania Prezes GUM dr Włodzimierz Lewandowski podkreślił, że zgodnie z rządowym „Planem na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” celem nadrzędnym funkcjonowania GUM jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Realizacja tego celu odbywa się głównie poprzez budowę, utrzymanie i doskonalenie wzorców oraz metod pomiarowych ważnych dla gospodarki, a nową misją GUM jest podejmowanie innowacyjnych tematów metrologicznych wpisujących się w strategie rządowe. Nadrzędnym celem musi być wsparcie polskiego przemysłu, dobro publiczne oraz korzyści rozwojowe dla GUM.

Podczas spotkania dr Albin Czubla przedstawił, jako dobry przykład, działania grupy ds. czasu i częstotliwości, prekursora Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych w GUM.

Istotną częścią spotkania był panel dyskusyjny, który poprowadził dr Paweł Fotowicz. Przedstawiciele środowiska metrologicznego przedstawili propozycje zagadnień, jakimi mogą zająć się Zespoły Metrologiczne, popierając samą ideę ich powołania oraz deklarując chęć uczestnictwa w ich pracach. Po dyskusji uczestnicy spotkania udali się na pierwsze obrady Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych, zgodnie z wybranymi obszarami działania.

Organizacją pracy Zespołów zajmują się sekretarze, będący dyrektorami komórek organizacyjnych GUM. Zespoły są ciałami doradczymi Prezesa GUM i działają przy Prezesie na podstawie jego decyzji. Przewodniczący jest wybierany spośród członków Zespołu.

Dzięki pracy Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych działalność GUM będzie ściśle nakierowana na potrzeby polskiej gospodarki. Dodatkowo nastąpi integracja środowiska, a wymiana doświadczeń spowoduje wzrost potencjału poszczególnych uczestników. Powstanie też mechanizm ciągłego informowania uczestników o strategiach i rekomendacjach wynikających z pracy międzynarodowych organizacji metrologicznych.

 


Zdjęcia: Maciej Koszarny, Adam Żeberkiewicz

do góry