Nawigacja

Aktualności

12.09.2016Spotkanie w sprawie powołania Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

20 września 2016 r. o godz. 12:00 w sali 105 Głównego Urzędu Miar odbędzie się spotkanie inaugurujące powołanie Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych. Celem działania Zespołów jest identyfikacja potrzeb polskiego państwa i gospodarki narodowej oraz określenie zadań stojących przed nowocześnie zorganizowaną krajową instytucją metrologiczną. Zespoły będą zajmowały się problematyką dotyczącą zagadnień zdrowia, energii, technologii i procesów przemysłowych, infrastruktury i zastosowań specjalnych, środowiska i zmian klimatycznych, zastosowań podwójnych, regulacji rynku oraz probiernictwa.

Przewidywany porządek spotkania:

1. Powitanie uczestników i przybliżenie idei Zespołów Konsultacyjnych

2. Przedstawienie się zaproszonych oraz członków Zespołów z ramienia GUM

3. Prezentacja działalności grupy ds. czasu i częstotliwości - prekursora Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych w GUM

4. Pytania i dyskusja

5. Ukonstytuowanie się Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych i wyznaczenie kalendarza ich prac

6. Zakończenie spotkania

Przewidywany czas spotkania ok. 2 godzin.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 15 września 2016 r. na adres gp@gum.gov.pl.

do góry