Nawigacja

Aktualności

23.05.2016Jak mierzyć postęp w gospodarce? - spotkanie z dr Włodzimierzem Lewandowskim, Prezesem Głównego Urzędu Miar

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz
 • Goście spotkania w Centrum Prasowym Foksal
  Goście spotkania w Centrum Prasowym Foksal
 • Prezes GUM dr W. Lewandowski
  Prezes GUM dr W. Lewandowski
 • Prezes GUM dr W. Lewandowski podczas prezentacji
  Prezes GUM dr W. Lewandowski podczas prezentacji
 • Prowadząca spotkanie Ewa Urbańska i dr Włodzimierz Lewandowski
  Prowadząca spotkanie Ewa Urbańska i dr Włodzimierz Lewandowski
 • Założenia do nowej ustawy Prawo o miarach
  Założenia do nowej ustawy Prawo o miarach

19 maja 2016 roku, w przededniu obchodzonego 20 maja Światowego Dnia Metrologii, w warszawskim Domu Dziennikarza odbyło się spotkanie z dr Włodzimierzem Lewandowskim, Prezesem GUM.

Zorganizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i Fundację Solidarności Dziennikarskiej debata odbyła się pod hasłem „Jak mierzyć postęp w gospodarce?”. Dyskusję poprzedziła prezentacja dr. Lewandowskiego poświęcona wyzwaniom, przed jakimi stoi polska metrologia.

Podczas przedstawionej uczestnikom spotkania prezentacji Prezes GUM wiele miejsca poświęcił analizie obecnego stanu metrologii w Polsce. Nowy szef polskiej metrologii zaprezentował założenia planowanej reformy, zmierzające do stworzenia ram instytucjonalnych, służących intensyfikacji prac naukowo-badawczych niezbędnych dla rozwoju gospodarki. Założeniem reformy jest zmiana charakteru polskiego systemu metrologii. Przekształcenia w tej dziedzinie będą polegać na odejściu od typowo administracyjnej struktury na rzecz stworzenia ośrodka naukowo-badawczego, służącego rozwojowi polskiego przemysłu.

Zasadniczym elementem zmian będzie przekształcenie Głównego Urzędu Miar. W miejsce GUM powstanie jednostka pod roboczą nazwą Polskie Centrum Metrologii. W zamyśle reformatorów jest stworzenie silnego ośrodka prowadzącego badania. Taka forma organizacyjna ma także pozwolić na lepszą alokację i pozyskiwanie środków przeznaczanych na badania metrologiczne.

Z racji pełnienia przez wiele lat funkcji naczelnego fizyka w Międzynarodowym Biurze Miar w Sèvres pod Paryżem oraz zaangażowania w budowę Polskiej Agencji Kosmicznej dr Lewandowski podkreślił, że zarówno rozwijanie polskiego programu badań kosmosu, jak i aktywny udział w międzynarodowych programach „Galileo” i „Copernicus” nie są możliwe bez stworzenia odpowiedniego zaplecza metrologicznego. Powołanie do życia Polskiego Centrum Metrologii będzie odzwierciedlać światowe tendencje. Wiele państw już pod koniec XIX wieku stworzyło naukowe centra metrologiczne, bez których znane, światowe koncerny nie mogłyby osiągnąć sukcesów rynkowych.

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja innowacyjnych przyrządów pomiarowych produkowanych w Polsce przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Zaprezentowano możliwości polskich firm w zakresie produkcji oprzyrządowania. Przedstawiono też plany rozwojowe i wizję przyszłości. W toku dyskusji, która wywiązała się po zakończeniu prezentacji, podkreślono ogromne znaczenie metrologii nie tylko dla rozwoju przemysłu, lecz także w innych sferach życia społecznego, takich jak: medycyna, obronność i bezpieczeństwo, edukacja, nowoczesne rolnictwo, usługi i ekologia.

do góry