Nawigacja

Aktualności

14.04.2016Jak prawidłowo oznaczać towary paczkowane?

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Ponad 60 przedstawicieli urzędów administracji publicznej, które zajmują się towarami paczkowanymi (w tym m.in. Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego oraz administracji miar) wzięło udział w seminarium poświęconym najczęściej spotykanym nieprawidłowościom w oznaczeniach na towarach paczkowanych.

Organizowane przez Główny Urząd Miar seminarium było kolejnym poświęconym tej problematyce. Wcześniej eksperci GUM szkolili przedsiębiorców jak prawidłowo oznaczać swoje produkty i jakich błędów unikać.

Tematyka seminarium objęła najistotniejsze zagadnienia związane z oznaczeniami na towarach paczkowanych, wynikającymi z ustawy o towarach paczkowanych, a także dotyczące stosowania jednostek miar na opakowaniach (przepisy dotyczące jednostek miar zawarte są w ustawie Prawo o miarach).

Zgodnie z art. 7 ustawy o towarach paczkowanych oznakowanie umieszczone na towarach paczkowanych powinno być łatwe do odczytania i dobrze widoczne, a także wykonane w sposób niedający się usunąć bez uszkodzenia opakowania. Poza wymaganiami dotyczącymi oznakowania produktów określonymi w przepisach odrębnych, towary paczkowane wprowadzane do obrotu powinny posiadać następujące oznakowania:

1) nazwę produktu,

2) ilość nominalną produktu,

3) firmę paczkującego, zlecającego paczkowanie, sprowadzającego lub importera.

slajd z seminarium

Przykłady oznaczeń na towarach paczkowanych

 

Bardzo częstym błędem popełnianym przez paczkujących jest niewłaściwe odwzorowanie na opakowaniu znaku „e”, który potwierdza, że towar spełnia wymagania określone w przepisach ustawy. Prowadzący seminarium Andrzej Czechowski z Biura Nadzoru GUM pokazywał jak powinien ów znak wyglądać i na które jego elementy należy zwrócić największą uwagę.

znak_e

Wzór znaku „e”

Do często spotykanych błędów na towarach paczkowanych należą też m.in. nieodpowiednia wysokość cyfr i liter, zły dobór jednostek miar do podawanej ilości minimalnej produktu, czy choćby mylne wpisywanie „wagi produktu” zamiast „masy produktu”.

do góry