Nawigacja

Aktualności

Rozwój potencjału naukowo-badawczego Podkarpacia tematem przewodnim konferencji z udziałem przedstawicieli GUM

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

6 listopada 2019 r., w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja Innowacje-Pomiary-Akredytacje, zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Innowacji. Tematem spotkania był m.in. rozwój sieci laboratoriów na Podkarpaciu.

  •  Slajd z wyświetlanej prezentacji: na slajdzie tytuł konferencji i nazwa organizatora.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, reprezentujących podkarpackie uczelnie, laboratoria, firmy, urzędy administracji państwowej oraz samorząd województwa. Jego przedstawicielami byli: Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki oraz Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, który objął honorowy patronat nad imprezą.

W Rzeszowie nie zabrakło merytorycznego głosu profesjonalistów z Głównego Urzędu Miar. Instytucję, odpowiadającą za utrzymywanie wzorców pomiarowych i spójność pomiarową w Polsce, reprezentowali: Aleksandra Lewicka (Wydział Certyfikacji, Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej), Andrzej Lewicki (Pracownia Przepływu Cieczy i Pomiarów Ciepła, Laboratorium Przepływów) oraz dr inż. Paweł Fotowicz (Wydział Strategii i Rozwoju, Biuro Strategii). Aleksandra i Andrzej Lewiccy przedstawili referat „Udział laboratoriów akredytowanych i notyfikowanych w uzyskiwaniu znaku CE”, a dr inż. Paweł Fotowicz wystąpił z referatem pt. „Nowe podejście do szacowania niepewności wyników pomiarów”

Jednym z prelegentów był dr inż. Roman Tabisz z Politechniki Rzeszowskiej, który otworzył część merytoryczną konferencji wykładem „Wprowadzenie – stan sieci i plany na przyszłość”. Dr inż. Anna Boratyńska-Sala z Politechniki Krakowskiej zaprezentowała referat pt. „Metody projektowania innowacyjnych rozwiązań”, a dr inż. Grzegorz Bajorek wystąpił z tematem „Akredytowane i notyfikowane Laboratorium Centrum Technologiczne Budownictwa. Instytut Badań i Certyfikacji w Rzeszowie”.

Regionalna Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących skupia 33 jednostki, w tym 10 laboratoriów akredytowanych, które funkcjonują na rzeszowskich uczelniach wyższych oraz w środowisku biznesowym. Głównym celem jest rozwój podkarpackich firm i przedsiębiorstw w oparciu o wykorzystanie lokalnego potencjału naukowo-badawczego. 

Widok na salę konferencyjną. W czerwonych fotelach siedzą uczestnicy spotkania.

Fot.: Konferencja INNOWACJE-POMIARY-AKREDYTACJE (Rzeszów 06.11.2019)

do góry