Nawigacja

Aktualności

30.10.2019Udział delegacji GUM w 54. posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Metrologii Prawnej w Bratysławie

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniach 21-25 października br., w Bratysławie, z udziałem delegacji Polski, odbyło się 54. posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Metrologii Prawnej (CIML).

Podczas spotkania uchwalono szereg istotnych nowych publikacji:

 • Rewizja D 31 Ogólne wymagania dotyczące przyrządów kontrolowanych programowo;
 • Nowy dokument D 33 Ciecze wzorcowe (norma lepkości Newtona do wzorcowań i legalizacji lepkościomierzy);
 • Nowy dokument D 34 Zgodność z typem (CTT) - Ocena zgodności przed wprowadzeniem na rynek przyrządów pomiarowych;
 • Rewizja dyrektyw B 6, dotyczących prac technicznych OIML;
 • Nowa publikacja bazowa B 20 Zasady korzystania z loga OIML;
 • Nowa publikacja bazowa B 21 Ogólne zasady dla centrów szkoleniowych OIML i szkoleń OIML;
 • Rewizja R 117 Dynamiczne przyrządy pomiarowe do cieczy innych niż woda.

Ponadto, uchwalono następujące nowe projekty:

 • Rewizja D 31 Ogólne wymagania dotyczące przyrządów pomiarowych sterowanych programowo;
 • Nowa publikacja: Szablon opakowania jednostkowego R 87;
 • Rewizja zautomatyzowanych refraktometrów R 142: Metody i środki weryfikacji;
 • Nowa publikacja Wiskozymetry rotacyjne - Określanie dynamiki lepkość - metoda weryfikacji;
 • Rewizja publikacji bazowej B 11 regulującej tłumaczenie, prawa autorskie i dystrybucję publikacji OIML.

W trakcie posiedzenia delegaci zapoznali się z raportami z prac organizacji: finansowym, dotyczącym prac Biura organizacji BIML. Peter Mason (Wlk. Brytania) przedstawił raport z prac grupy ds. krajów z rozwijającą się gospodarką (CEEMS), a Cock Osterman z Holandii przedstawił sprawozdanie z prac Komitetu Zarządzającego Systemem Certyfikacji OIML.

Istotną kwestią był wybór nowego wiceprzewodniczącego OIML. Został nim przedstawiciel Szwajcarii, dr. Bobjospeh Mathew.

Ważnym wydarzeniem, w szczególności dla polskiej społeczności metrologicznej, było uhonorowanie przedstawiciela GUM dr inż. Jerzego Borzymińskiego medalem OIML za wybitne osiągnięcia w dziedzinie metrologii prawnej.

do góry