Nawigacja

Aktualności

03.12.2014Wizyta przedstawicieli Krajowego Instytutu Metrologii Republiki Mołdawii

Autor : Główny Urząd Miar

Od 24 do 25 listopada 2014 r., na zaproszenie Prezes GUM p. Janiny Marii Popowskiej, Główny Urząd Miar odwiedzili przedstawiciele Krajowego Instytutu Metrologii Republiki Mołdawii z siedzibą w Kiszyniowie. Wizyta to rezultat coraz lepszych kontaktów i nawiązania współpracy metrologicznej podczas IV posiedzenia Mołdawsko-Polskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, które odbyło się w lutym tego roku.

W pierwszym dniu wizyty przedstawiciele mołdawskiego NMI: p. Teodor Birsa, Dyrektor Departamentu Metrologii Prawnej ip. Alexandra Crudu, manager ds. jakości, odbyli spotkanie z kierownictwem Głównego Urzędu Miar: p. Prezes Janiną Popowską, Wiceprezes GUM ds. Metrologii Prawnej p. Dorotą Habich, Dyrektorem Generalnym, p. Robertem Ziółkowskim oraz dyrektorami biur i zakładów GUM. Następnie, w ramach prezentacji systemu administracji miar w Polsce, gości zapoznano z generalną charakterystyką prawnej kontroli metrologicznej oraz organizacją systemu zarządzania jakością w GUM. Szczególnie wskazywano na różnice pomiędzy funkcjonowaniem obu instytucji. Dyskutowano również o możliwościach dwustronnej współpracy.

Spotkanie w GUM - zbiorowe

Drugi dzień pobytu delegacji wypełniły wizyty w zakładach metrologicznych GUM, gdzie gościom zademonstrowano możliwości laboratoriów:

1) Zakładu Elektrycznego:

- Czasu i Częstotliwości,

- Wzorców Wielkości Elektrycznych,

- Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości,

- Mikrofalowego, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej.

2) Zakładu Fizykochemii:

- Gazowych Materiałów Odniesienia,

- Temperatury,

- Wilgotności.

3) Zakładu Długości i Kąta:

- Długości,

- Kąta,

- Pomiarów Przemysłowych.

4) Zakładu Promieniowania i Drgań:

- Akustyki i Drgań.

Na koniec wizyty przedyskutowano możliwości ewentualnej współpracy w dziedzinie porównań i wzorcowań. Goście uzyskali wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas tworzenia w instytucie w Kiszyniowie wzorca ciśnienia akustycznego. Podsumowując pobyt w Polsce, przewodniczący delegacji mołdawskiej p. T. Birsa podkreślił, że istniejący od 2012 r. Krajowy Instytut Metrologii Republiki Mołdawii poszukuje wzorców i rozwiązań, a także wsparcia naukowo-technicznego w rozwoju działalności metrologicznej. Gość wysoko ocenił prezentacje oraz poziom pokazów podczas wizyt w laboratoriach GUM, wyrażając jednocześnie nadzieję na dalszą dobrą współpracę obu instytucji.

Zachęcamy do obejrzenia minifotoreportażu z wizyty mołdawskich gości.

do góry