Nawigacja

Aktualności

24.09.2014GUM i Politechnika Krakowska rozpoczynają oficjalną współpracę

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

23 września, w sali konferencyjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, podczas warsztatów pt. „Europejskie programy metrologiczne: EMRP i EMPIR – szanse dla polskiej metrologii” zawarto umowę ramową o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Politechniką Krakowską. Umowa dotyczy współpracy w dziedzinie transferu wiedzy, dydaktyki i realizacji projektów badawczo-rozwojowych z zakresu metrologii. Jako pierwsze w realizacji umowy będą uczestniczyć Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej z Wydziału Mechanicznego PK i Zakład Długości i Kąta GUM. Umowę podpisali Prezes GUM Janina Maria Popowska i Rektor Politechniki Krakowskiej Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak. Aktualnie Główny Urząd Miar realizuje 12 umów lub porozumień z krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

Podpisanie porozumienia - przedstawiciele Politechniki Krakowskiej i kierownictwa Głównego Urzędu Miar

Warsztaty, które były wspólną inicjatywą Politechniki Krakowskiej i GUM, zostały poświęcone zagadnieniom dotyczącym współpracy naukowej w dziedzinie metrologii, realizowanej w ramach europejskich programów badawczych, koordynowanych przez EURAMET (Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytucji Metrologicznych). Podczas warsztatów omówiono rezultaty dotychczasowego uczestnictwa Polski w Europejskim Programie Badawczo-Rozwojowym w Dziedzinie Metrologii (EMRP) oraz przekazano aktualne informacje o możliwości i zasadach udziału w nowym programie EMPIR – Europejskim Programie na Rzecz Innowacji i Badań w Dziedzinie Metrologii.

W programie warsztatów znalazło się kilka referatów, których autorami byli pracownicy GUM (kliknięcie na podświetlone tytuły umożliwia obejrzenie przygotowanych prezentacji):

1) Europejski program badań naukowych w dziedzinie metrologii – podsumowanie dotychczasowego udziału Polski, Zbigniew Ramotowski, Dyrektor Zakładu Długości i Kąta, Reprezentant Polski w Komitecie EMRP i EMPIR

2) Europejski program na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii – szanse dla polskiej metrologii, Łukasz Litwiniuk, Dyrektor Zakładu Promieniowania i Drgań, Pełnomocnik ds. EMRP w GUM

3) Metrologia wymiarowa dużych odległości, Metrologia wymiarowa dla potrzeb mikro- i nanotechnologii, Grażyna Rudnicka, Kierownik Laboratorium Długości w Zakładzie Długości i Kąta

4) Metrologia wymiarowa w badaniach naukowych, Joanna Przybylska, Kierownik Laboratorium Kąta w Zakładzie Długości i Kąta

5) Metrologia wymiarowa dla zaawansowanych technologii wytwarzania, Anna Kapińska-Kiszko, Kierownik Laboratorium Pomiarów Przemysłowych w Zakładzie Długości i Kąta

6) Kierunki rozwoju metrologii elektrycznej zawarte w mapach drogowych EURAMET, Elżbieta Michniewicz, Dyrektor Zakładu Elektrycznego.

Wygłoszono również referaty przygotowane przez naukowców Politechniki Krakowskiej:

1) Prezentacja Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej - dr inż. Barbara Juras, Kierownik Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej

2) Metrologia współrzędnościowa - stan i perspektywy rozwoju w drugiej dekadzie XXI w. - prof. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek

 

do góry