Nawigacja

Aktualności

Główny Urząd Miar organizatorem warsztatów w ramach międzynarodowego projektu EMPIR

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Dwudniowe (21-22.08) warsztaty w GUM zgromadziły kilkunastu przedstawicieli krajowych instytucji metrologicznych - uczestników projektu EMPIR inTense pt. „Rozwijanie możliwości badawczych w zakresie pomiarów ciśnienia wewnątrz gałki ocznej z zachowaniem spójności pomiarowej” (16RPT03 inTENSE).

Uczestnikami spotkania byli również przedstawiciele Głównego Urzędu Miar, Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Materiałów Biobójczych oraz Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A Warsztaty oficjalnie otworzył Prezes GUM dr hab. inż. Radosław Wiśniewski.

Do przeprowadzania pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego służą tonometry. Urządzenia te zapewniają skuteczny sposób badania przesiewowego w kierunku nadciśnienia śródgałkowego. Badanie to służy wczesnemu wykryciu nadciśnienia w gałce ocznej, które z czasem może prowadzić do jaskry. Nieleczona jaskra jest obecnie główną przyczyną powstawania ślepoty.

Duże doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu pomiarów posiada niemiecki PTB, a kompetencje w tym zakresie są rozwijane także przez czeski instytut ČMI. Niemcy i Czesi wprowadzili u siebie obowiązek sprawdzeń tonometrów w użytkowaniu.

W ubiegłym roku TC 18 (Komitet Techniczny ds. Medycznych przyrządów pomiarowych) rozpoczął prace nad nową rekomendacją OIML „Przyrządy okulistyczne, tonometry bezdotykowe”.

W trakcie warsztatów dyskutowano o możliwości wprowadzenia sprawdzeń tonometrów w użytkowaniu w Polsce, co mogłoby być z korzyścią dla pacjentów.

Możliwe są działania w ramach wspólnego podejścia do metrologii IOP w Europie Środkowej, bowiem zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach europejskich przyrządy medyczne z funkcją pomiarową nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej.

Podczas spotkania zaprezentowano również czeskie i niemieckie modele sprawdzeń tonometrów i doświadczenia z legalizacją tonometrów bezdotykowych. Przedstawiciele ČMI zademonstrowali wzorcowanie tonometru bezdotykowego.

Omawiany podczas warsztatów projekt EMPIR jest współfinansowany przez program badań i innowacji „Horyzont 2020” Unii Europejskiej oraz państwa uczestniczące w programie EMPIR.

  •  Trzech uśmiechniętych mężczyzn w ciemnych garniturach stoi na tle białej ściany.
  •  Na sali przy stole widać siedzących kilka osób. Na ścianie zawieszony ekran z wyświetloną prezentacją.
  •  Kilku mężczyzn stoi przy przyrządzie pomiarowym, demonstrują jego działanie.
  •  Ludzie zgromadzeni wokół niewielkiego przyrządu pomiarowego, stojącego na ruchomym stoliku. Przyglądają się.
  •  Na zdjęciu widać rękę mężczyzny manipulującą przy przyrządzie pomiarowym, zaopatrzonym w nieduży monitor. Wokół widać inne osoby.
do góry