Nawigacja

Aktualności

06.08.2019Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski nowym Prezesem GUM

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski otrzymał 2 sierpnia z rąk Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz powołanie na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Miar.

Nowy Prezes GUM jest absolwentem Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2005-2012 był Prodziekanem Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a od 2012 do 2017 roku Dziekanem Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na tym uniwersytecie.  

W latach 2017-2018 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji. W 2017 r. został członkiem Grupy Roboczej WG6 ds. Pomiarów Przestrzennych, Geodezyjnych, Geofizycznych i Zastosowań Technik Satelitarnych, działającej w ramach Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego ds. Infrastruktury i Zastosowań Specjalnych przy Prezesie GUM. 

Prezes Głównego Urzędu Miar jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach miar i probiernictwa. Urząd, na czele którego stanął dr hab. inż. Radosław Wiśniewski ma za zadanie zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości, a także budowę, utrzymywanie i modernizację państwowych wzorców jednostek miar. GUM wykonuje wzorcowania i ekspertyzy przyrządów pomiarowych, a także poddaje te przyrządy prawnej kontroli metrologicznej i nadzorowi metrologicznemu. W ramach współpracy międzynarodowej GUM zapewnia powiązanie państwowych wzorców jednostek miar z wzorcami międzynarodowymi lub wzorcami jednostek miar w innych krajach.  

Zdjęcie portretowe - legitymacyjne mężczyzny w średnim wieku, w okularach, w marynarce.

dr hab. inż. Radosław Wiśniewski 

tel.: (22) 581 90 01, fax: (22) 620 84 11 
e-mail: prezes@gum.gov.pl 

do góry