Nawigacja

Aktualności

Metrologia kwantowa i redefinicja jednostek miar na AGH w Krakowie

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

17-19.06.2019. Ponad 40 naukowców: metrologów, fizyków, matematyków, reprezentujących polskie i międzynarodowe ośrodki naukowo-badawcze wzięło udział w konferencji Quantum Precision Metrology 2019, która odbyła się w Centrum Energetyki w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Głównym celem konferencji jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i zaprezentowanie wyników badań i rozwoju, zarówno teoretycznych, jak i stosowanych, w metrologii kwantowej i precyzyjnej.

W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele Głównego Urzędu Miar, prezentując referaty obejmujące różne dziedziny metrologii, a dotyczące m.in. redefinicji jednostek miar z układu SI. Głównym wydarzeniem pierwszego dnia była sesja plenarna poświęcona 100. rocznicy powołania Głównego Urzędu Miar. Otworzył ją p.o. Prezesa GUM p. Maciej Dobieszewski wykładem „Historia i plany rozwoju GUM”. W tej części wystąpił także Kierownik Samodzielnego Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu p. Paweł Zawadzki, omawiając „Historię, aktualną działalność i plany rozwoju Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu”. Wszystkie referaty zaprezentowano w języku angielskim.

Kolejnymi prelegentami ze strony GUM byli:

 • dr Jerzy Borzymiński (Biuro Strategii) – „SI redefinition. starring: fundamental constans”;
 • Władysław Kozłowski (Laboratorium Chemii GUM) – „Redefinition of the Mole”;
 • Jacek Puchalski (Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej GUM) – „Vector method of estimation the uncerainties of correlated multi- measurands”;
 • Emil Burcon (Laboratorium Termometrii GUM) – „Redefinition of Kelvin”;
 • Marcin Wojciechowski (Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM) – „2 THz frequency standard project”;
 • prof. Tadeusz Szumiata (ekspert GUM) – „Redefinition of the Kilogram in Poland - the proper choice of Kibble Balance project”;
 • Adam Wójtowicz (Laboratorium Długości GUM) – „Measurement capabilities of the structered light scanner and CMM in the Central Office of Measures”;
 • dr Witold Rzodkiewicz (Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM) - „A refined definition of the Ampere”  

Konferencja stanowi kontynuację organizowanej w poprzednich latach przez profesora Waldemara Nawrockiego z Politechniki Poznańskiej Międzynarodowej Konferencji Quantum Metrology. Jej uczestnikami byli znakomici naukowcy – metrolodzy z całego świata, z laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, Klausem von Klitzingiem na czele.

Konferencja odbywała się pod patronatem Prezesa Głównego Urzędu Miar.

 • W niedużej sali konferencyjnej siedzi na krzesłach kilkanaście osób. Na pierwszym planie siedzi mężczyzna przy stole.
 • Na zdjęciu widać grupę mężczyzn w garniturach siedzących w sali konferencyjnej.
 • Grupa ludzi siedzi na sali.
 • Maciej Dobieszewski - p.o. Prezesa GUM Mężczyzna - Maciej Dobieszewski - p.o. Prezesa GUM - stoi w pobliżu roll-upów z mikrofonem
  Maciej Dobieszewski - p.o. Prezesa GUM
 • Paweł Zawadzki - Kierownik Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM Mężczyzna w garniturze, z mikrofonem w ręku stoi przy roll-upach. Paweł Zawadzki - Kierownik Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM podczas referatu.
  Paweł Zawadzki - Kierownik Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM
 • Dr Jerzy Borzymiński z Biura Strategii GUM Dr Jerzy Borzymiński z Biura Strategii GUM opowiada o jednostkach miar - starszy mężczyzna w ciemnym garniturze i w okularach trzyma w ręku mikrofon, za nim stoją roll-upy informujące o wydarzeniu.
  Dr Jerzy Borzymiński z Biura Strategii GUM
 • Profesor Andrzej Zięba z AGH Starszy mężczyzna w ciemnym garniturze trzyma w ręku mikrofon.
  Profesor Andrzej Zięba z AGH
 • Profesor Tadeusz Szumiata - ekspert GUM Profesor Tadeusz Szumiata - ekspert GUM zabiera głos podczas dyskusji - mężczyzna w szarej marynarce i w okularach stoi pośród innych, siedzących osób, gestykuluje.
  Profesor Tadeusz Szumiata - ekspert GUM
 • Profesor Waldemar Nawrocki z Politechniki Poznańskiej Starszy mężczyzna w jasnej marynarce i w okularach stoi, trzyma w ręku mikrofon.
  Profesor Waldemar Nawrocki z Politechniki Poznańskiej
 • Dr Władysław Kozłowski z Laboratorium Chemii GUM dr Władysław Kozłowski z Laboratorium Chemii GUM wskazuje wskaźnikiem istotny fragment w swojej prezentacji - starszy mężczyzna z mikrofonem w drugiej ręce. Za nim widać stojące roll-upy, które informują o wydarzeniu.
  Dr Władysław Kozłowski z Laboratorium Chemii GUM
 • Kilkadziesiąt osób stoi na schodach, przed budynkiem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Pozują do zdjęcia.
do góry