Nawigacja

Aktualności

13.06.2019Szkolenia metrologiczne w dziedzinie akustyki i drgań w GUM

Autor : Danuta Dobrowolska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W dniach 3–14 czerwca 2019 r. odbywają się w GUM szkolenia metrologiczne w dziedzinie drgań mechanicznych (3–7 czerwca) i pomiarów akustycznych (10–14 czerwca), organizowane w ramach programu Capacity Buliding EURAMET.

W szkoleniu uczestniczą pracownicy NMI z Bułgarii, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Słowenii i Macedonii Północnej.
Szkolenie w dziedzinie drgań mechanicznych obejmowało wykłady na temat przyrządów pomiarowych stosowanych w metrologii drgań, ich właściwości, praktycznych aspektów użytkowania oraz metod wzorcowania przedstawionych w normach międzynarodowych i zaimplementowanych w GUM, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących szacowania niepewności pomiarów. Zajęcia praktyczne dotyczyły wzorcowania przetworników drgań, kalibratorów drgań oraz mierników drgań mechanicznych działających na człowieka. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z wzorcowaniem przetworników drgań na stanowisku wzorca państwowego wielkości drgań mechanicznych, utrzymywanym w GUM oraz z wzorcowaniem przetworników udarów metodą porównawczą. Tematem dyskusji były również zagadnienia związane z zapewnieniem spójności pomiarowej w zakresie dotyczącym wyposażenia pomiarowego stanowiska wzorca państwowego.

W dziedzinie akustyki szkolenie obejmuje wykłady dotyczące wymagań dla przyrządów stosowanych w metrologii akustycznej oraz ich metod wzorcowania i badania, prezentowanych w normach międzynarodowych, sposobów implementacji tych metod w GUM oraz zagadnień dotyczących szacowania niepewności pomiarów. Zajęcia praktyczne dotyczą wzorcowania mikrofonów pomiarowych, kalibratorów akustycznych za pomocą różnych metod oraz wzorcowania i badania mierników poziomu dźwięku, filtrów pasmowych oraz indywidualnych mierników ekspozycji na dźwięk. Uczestnikom zaprezentowano wzorzec państwowy ciśnienia akustycznego utrzymywany w GUM, stanowiska do wzorcowania wzorców audiometrycznych oraz omówiono zakres prac prowadzonych obecnie i planowanych w przyszłości w GUM w dziedzinie akustyki.

Grupa ludzi pozuje do zdjęcia: uczestnicy szkolenia wraz z pracownikami Laboratorium Akustyki i Drgań przy popiersiu pierwszego dyrektora GUM Zdzisława Rauszera.

do góry