Nawigacja

Aktualności

23.05.2014Światowy Dzień Metrologii i jubileusz 95-lecia GUM - uroczystość w Ministerstwie Gospodarki

Autor : Główny Urząd Miar

Na uroczystość przybyło blisko 300 gości, wśród których był Wicepremier, Minister Gospodarki, Pan Janusz Piechociński, przedstawiciele międzynarodowych organizacji metrologicznych, władze akademickie, naukowcy i liczne grono osób zawodowo związanych z metrologią. Silną reprezentację stanowiła oczywiście delegacja pracowników terenowych jednostek administracji miar oraz Głównego Urzędu Miar na czele z Kierownictwem Urzędu: Prezes GUM, Panią Janiną Marią Popowską, Wiceprezes ds. Metrologii Prawnej, Panią Dorotą Habich i Wiceprezesem ds. Metrologii Naukowej Panem Włodzimierzem Popiołkiem.

Przypomnijmy, że Światowy Dzień Metrologii obchodzimy dla upamiętnienia zawarcia pierwszego na świecie porozumienia w sprawie ujednolicenia systemu metrycznego. 20 maja 1875 r. uchwalona została Konwencja Metryczna. Polska przystąpiła do niej w 1925 r. Wcześniej, bo 1 kwietnia 1919 r. powołano, jako jedną z pierwszych instytucji w wolnej Polsce, Główny Urząd Miar.

Referaty i przemówienia

Hasło tegorocznego Światowego Dnia Metrologii brzmiało: „Pomiary i globalne wyzwania energetyczne”. Niektóre z problemów współczesnej metrologii zostały omówione podczas wystąpień zaproszonych gości. Wszyscy, którzy mieli okazję zabrać głos, oprócz gratulacji pod adresem Głównego Urzędu Miar, prezentowali poglądy na aktualny rozwój różnych obszarów metrologii, nie pomijając wyzwań, jakie stoją przed tą dziedziną nauki. Zgromadzonych gości powitała Prezes GUM, Pani Janina Maria Popowska, która w swoim wystąpieniu omówiła w skrócie działalność Głównego Urzędu Miar. Pani Prezes w szczególności skupiła się na międzynarodowej współpracy metrologicznej, bardzo silnie akcentując rolę tej sfery działań GUM jako Krajowej Instytucji Metrologicznej. - Wiedza i doświadczenie nabierają coraz bardziej międzynarodowego charakteru i niezbędne jest łączenie myślenia na globalną skalę z działalnością na skalę regionalną, krajową. Prezes Popowska dość szeroko przedstawiła wymierne korzyści, jakie płyną z aktywności GUM na arenie międzynarodowej, nie zapominając wszakże, iż korzyści te nie mają wyłącznie wymiaru finansowego. - Najistotniejsze jest, że otrzymujemy dostęp do unikalnej wiedzy i doświadczeń płynących z najnowszych badań i projektów realizowanych w ramach tego programu. Z wiedzy tej korzystają i korzystać będą nie tylko metrolodzy GUM, ale także krajowe jednostki badawcze prowadzące prace w obszarze metrologii.

O szczególnej roli największej polskiej instytucji metrologicznej w rozwoju krajowej gospodarki mówił także Wicepremier Janusz Piechociński, który objął jubileusz patronatem honorowym. - Technologie pomiarowe są podstawą rosnącej liczby ludzkich czynności i decyzji. Znajdują zastosowanie w nowoczesnych laboratoriach, nowych obszarach nauki, powiązanych z trendem miniaturyzacji i rozwojem nanotechnologii. Premier Piechociński zauważył, że zapotrzebowanie na niezawodne i dokładne pomiary w energetyce jest ogromne. - Hasło tegorocznego święta metrologii skłania do debaty na temat rozwoju technologicznego, nowych źródeł energii, zwiększonego zapotrzebowania na energię konsumentów i gospodarek wschodzących.

Kolejne prezentacje były dziełem zaproszonych gości, w tym również prelegentów zagranicznych. Przedstawiamy ich w kolejności pojawiania się na scenie.

prof. dr hab. Czesław Radzewicz (Uniwersytet Warszawski) „Polski optyczny zegar atomowy”

dr Kamal Hossain (Przewodniczący EURAMET) „Metrology in Europe”

Willem Kool (Assistant Director – BIML) „International cooperation in metrology. The role of the OIML”

prof. dr hab. Ewa Bulska (Uniwersytet Warszawski) „Pomiary chemiczne a rozwój nowych technologii energetycznych”

dr Robert Wielgosz (Dyrektor Wydziału Chemii BIPM) „GUM’s contribution to the International Metrology in Chemistry Programme at the BIPM”

dr Jörn Stenger (wiceprezes PTB/EMRP) „Opportunities for European Metrology Development”

Pojawiły się także wystąpienia okolicznościowe. Z okazji 95-lecia GUM głos zabrali:

dr hab. Jacek Guliński
(Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Anneke van Spronssen (Prezes WELMEC)

Jiři Tesař (z-ca dyrektora ČMI)

Włodzimierz Sanocki (były prezes Głównego Urzędu Miar w latach 2003-2007, aktualnie w PGNiG)

Odznaczenia

Szczególnie podniosłym momentem uroczystości było wręczenie przez Pana Premiera Piechocińskiego odznaczeń państwowych pracownikom administracji miar. Złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę otrzymało 89 osób, z czego 79 odebrało je osobiście w dniu jubileuszu. Wszystkim wyróżnionym raz jeszcze serdecznie gratulujemy.

Porozumienie podpisane

Ważnym punktem obchodów było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, Głównym Urzędem Miar i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Porozumienie, które dotyczy metrologii chemicznej, podpisali: Wicepremier, Minister Gospodarki, Pan Janusz Piechociński, Prezes GUM, Pani Janina Maria Popowska i JM Rektor UW, Pan Marcin Pałys.

Celem porozumienia, jest m.in. przygotowanie, w oparciu o współpracę sygnatariuszy, odpowiedzi na potrzeby gospodarki krajowej w zakresie wytwarzania certyfikowanych materiałów odniesienia o najwyższej klasie jakości, zapewniających spójność pomiarową z jednostkami miar układu SI dla nowoczesnych metod badawczych i diagnostycznych. Planowane jest podjęcie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w zakresie budowy, utrzymywania i modernizacji krajowych wzorców pomiarowych w obszarze chemii i biochemii. Mamy nadzieję, że wzajemne udostępnianie infrastruktury pomiarowej stosowanej do badań i prowadzenia prac naukowych, zapewni partnerom porozumienia nieograniczoną możliwość dalszego rozwoju oraz transferu zdobywanej wiedzy metrologicznej. Ważnym zadaniem jest zaktywizowanie krajowej współpracy metrologicznej w dziedzinie chemii i biochemii, w celu opracowywania i zgłaszania polskiego udziału we wspólnych tematach badawczych realizowanych i współfinansowanych w ramach startującego w tym roku Europejskiego Programu Badań i Innowacyjności w Metrologii (EMPIR).
Z okazji jubileuszu wszyscy goście otrzymali upominkowe torby, których zawartość stanowiły: najnowsza wersja Informatora GUM, jubileuszowy podwójny numer Biuletynu GUM „Metrologia i Probiernictwo”, "Raport z wykonania celów strategicznych GUM na lata 2010-2015" oraz drugi numer branżowego czasopisma „Analityka”.

Dziękujemy!

Pragniemy podziękować wszystkim, dzięki którym uroczystość 95-lecia GUM mogła dojść do skutku, a w szczególności: Panu Premierowi za uświetnienie jubileuszu swoją obecnością, Ministerstwu Gospodarki za pomoc organizacyjną, Uniwersytetowi Warszawskiemu za współpracę, która zaowocowała podpisaniem porozumienia, gościom zagranicznym za interesujące prezentacje i udział w polskim jubileuszu. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom obchodów za przyjęcie zaproszenia i życzenia pomyślności dla polskiej administracji miar. Promocja święta metrologów i całej administracji miar nie byłaby możliwa bez wsparcia medialnego patronów: Polskiego Radia i czasopisma Analityka. Dziennikarzom tych mediów, jak również wszystkim pozostałym reporterom relacjonującym obchody, gorąco dziękujemy. Mamy nadzieję spotkać się ponownie na jubileuszu 100-lecia GUM.

Zachęcamy do zapoznania się z listem otwartym Prezes Głównego Urzędu Miar, Pani Janiny Marii Popowskiej.

Na koniec jeszcze jedno podziękowanie. Główny Urząd Miar w osobie Pani Prezes, a także całego Kierownictwa składa serdeczne podziękowania za wszystkie życzenia, które napłynęły na adres urzędu w związku z jubileuszem 95-lecia. Na odrębnej stronie postanowiliśmy zaprezentować galerię listów gratulacyjnych.

do góry