Nawigacja

Aktualności

17.05.2019Oznaczenia na towarach paczkowanych głównym tematem seminarium GUM

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Ponad 80 uczestników, w tym przedstawicieli przedsiębiorstw i pracowników instytucji państwowych, działających w obszarze towarów paczkowanych, wzięło udział w seminariach, zorganizowanych w Głównym Urzędzie Miar w dniach 7-9 maja.

Towary paczkowane

Kilkadziesiąt osób siedzi na sali konferencyjnej. Wpatrzeni są w ekran multimedialny na ścianie. Na nim wyświetlona jest litera e.

Tematyka seminarium objęła najistotniejsze zagadnienia związane z ustawą o towarach paczkowanych, a zwłaszcza dotyczące oznaczeń na towarach paczkowanych. Podczas seminarium informowano też, jak prawidłowo stosować i egzekwować przepisy ustawy Prawo o miarach w zakresie jednostek miar.

Omówiono również zasady umieszczania na opakowaniach towarów paczkowanych stylizowanej litery ℮, która daje wizualną zgodność produktu z wymogami dyrektywy unijnej, dotyczącej towarów paczkowanych. W związku z tym, że częstym błędem popełnianym przez paczkujących jest niewłaściwe odwzorowanie na opakowaniu właśnie znaku „e”, prowadzący seminarium Andrzej Czechowski z Biura Służby Miar GUM pokazywał, jak powinien ów znak wyglądać i na które jego elementy należy zwrócić największą uwagę. Podczas seminarium wskazywano na konieczność współpracy podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzanie towarów paczkowanych z instytucjami publicznymi nadzorującymi i kontrolującymi takie towary, co w szczególności ma na celu rzetelne wykonywanie ustawowych obowiązków. Takie działania mają charakter prewencyjny, najważniejszym celem jest bowiem ochrona konsumentów, a więc nas wszystkich. Zdarza się bowiem, że klient znajduje w środku opakowania mniejszą ilość towaru niż ilość nominalna wskazana na opakowaniu.

Nadzór rynku

Zdjęcie przedstawia schemat kontroli przyrządów pomiarowych.

W dniach 14 i 15 maja w Głównym Urzędzie Miar zorganizowano seminarium dotyczące nadzoru rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce.

W spotkaniu uczestniczyło w sumie 50 osób, w tym producenci, dystrybutorzy oraz importerzy przyrządów pomiarowych, a także pracownicy instytucji nadzorujących ten obszar rynku.

Tematyka seminarium objęła najistotniejsze zagadnienia związane z prawami i obowiązkami podmiotów gospodarczych (tj. producentów i ich upoważnionych przedstawicieli oraz importerów i dystrybutorów), wynikającymi z ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398, z późn. zm.). Omówiono wymagane w nadzorze rynku dokumenty oraz oznaczenia zamieszczane na przyrządach pomiarowych i wagach nieautomatycznych.

 

do góry