Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowy Układ Jednostek Miar - zdecydowanie lepszy - tematem ŚDM'2019

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Temat przewodni tegorocznego Światowego Dnia Metrologii został wybrany, ponieważ 16 listopada 2018 r., podczas XXVI Generalnej Konferencji Miar uzgodniono prawdopodobnie jedną z najważniejszych zmian w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar (SI) od momentu jego powstania.

Przyjęte zostały nowe definicje podstawowych jednostek miar, które zaczną obowiązywać 20 maja.

Tegoroczny Światowy Dzień Metrologii ma w Polsce podwójne znaczenie. Oprócz wprowadzenia w życie redefinicji układu SI, świętujemy w tym roku 100-lecie Głównego Urzędu Miar. Rocznicy tej towarzyszą liczne wydarzenia o charakterze ogólnopolskim i lokalnym. Światowy Dzień Metrologii stanowi okazję do przedstawienia szerokiemu kręgowi odbiorców, czym zajmuje się administracja miar w Polsce i jakie znaczenie ma metrologia w życiu codziennym.

Międzynarodowy Układ SI od dziś jest oparty na zestawie definicji powiązanych z prawami fizyki i ma tę zaletę, że umożliwia dalsze prace rozwojowe w dziedzinie nauki i technologii pomiarowej, aby zaspokoić potrzeby przyszłych użytkowników przez wiele lat. W rzeczywistości, szerzej stosowana metrologia, nauka pomiaru, odgrywa kluczową rolę w odkrywaniu i innowacjach naukowych, produkcji przemysłowej i handlu międzynarodowym, w poprawie jakości życia i ochronie środowiska na świecie.

Światowy Dzień Metrologii jest corocznym świętem metrologii i metrologów z 80 krajów świata, od czasu podpisania 20 maja 1875 r. przez przedstawicieli 17 krajów Konwencji Metrycznej. Traktat ten okazał się fundamentem spójnego systemu metrycznego na całym świecie, który z kolei stanowi podstawę dla odkryć naukowych i innowacji, produkcji przemysłowej i handlu międzynarodowego, a także poprawy jakości życia i ochrony środowiska globalnego. 

Konwencja ustanowiła ramy globalnej współpracy w dziedzinie nauk o pomiarach oraz w jej zastosowaniach przemysłowych, handlowych i społecznych. Pierwotny cel Konwencji Metrycznej - ogólnoświatowa jednolitość pomiarów - pozostaje równie ważny jak w roku 1875.

Każdego roku Światowy Dzień Metrologii jest organizowany i obchodzony wspólnie przez Międzynarodowe Biuro Miar (BIPM) i Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej (OIML) z udziałem krajowych organizacji odpowiedzialnych za metrologię.

Plakat Światowy Dzień Metrologii 2019 z napisem Międzynarodowy Układ Jednostek Miar Zdecydowanie lepszy

 

  •  Plakat na Światowy Dzień Metrologii z hasłem: Międzynarodowy Układ jednostek Miar zdecydowanie lepszy. W kółku znajdują się symbole jednostek miar, poniżej logotypy międzynarodowych organizacji metrologicznych.
do góry