Nawigacja

Aktualności

20.03.2014EURAMET - spotkanie ekspertów

Autor : Główny Urząd Miar

11 marca Główny Urząd Miar był gospodarzem spotkania ekspertów uczestniczących w projektach związanych z Programem Celowym „Zdrowie” (TP Heath), prowadzonym w ramach Europejskiego Programu Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie Metrologii (EMRP). Na spotkaniu, w którym wzięło udział 11 przedstawicieli JRP (wspólnych projektów badawczych), a także przedstawiciele EURAMET-u i koordynatorzy programu, podsumowano rezultaty uzyskane w ramach projektów EMRP, tzw. „mid-term reviews”

Program Celowy „Zdrowie”, rozwijany w ramach Europejskiego Programu Badawczo-Rozwojowego w dziedzinie Metrologii, ma za zadanie wspieranie rzetelnej i skutecznej eksploatacji diagnostycznych oraz terapeutycznych technik i rozwoju nowych technologii. Celem nadrzędnym jest ochrona, a co za tym idzie poprawa zdrowia pacjentów, przy jednoczesnym poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań obniżających koszty leczenia. Program koncentruje się w większości na wyzwaniach związanych z obszarem zdrowia, włączając w to zagadnienia zdrowego stylu życia, choroby cywilizacyjne, jak np. wywołane hałasem i sprawy zdrowia w rozumieniu globalnym, jak np. epidemie.

do góry