Nawigacja

Aktualności

21.02.2014Porozumienie o współdziałaniu w zakresie kontroli wag nieautomatycznych (1)

Autor : Główny Urząd Miar

Współdziałanie to obejmuje wsparcie działań kontrolnych Inspekcji Handlowej i Prezesa UOKiK poprzez przeprowadzenie nieodpłatnych badań laboratoryjnych co najmniej 50 sztuk wag nieautomatycznych pobranych w ramach kontroli prowadzonych przez Inspekcję Handlową w II i III kwartale 2014 r. i skierowanych do wskazanych przez Prezesa GUM akredytowanych laboratoriów pomiarowych, wchodzących w skład administracji miar. Pracownicy tych laboratoriów będą służyć wiedzą specjalistyczną wojewódzkim inspektorom Inspekcji Handlowej oraz Prezesowi UOKiK podczas prowadzonych postępowań. Zakres badań laboratoryjnych obejmuje sprawdzenie spełniania przez wagi nieautomatyczne wymagań określonych w § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. nr 4, poz. 23). Pracownicy administracji miar będą uczestniczyć w kontrolach Inspekcji Handlowej przede wszystkim po to, aby zwiększyć skuteczność typowania wag nieautomatycznych do badań laboratoryjnych.

do góry