Nawigacja

Aktualności

Dzień Metrologii. 100 lat GUM na Eurolab

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Serdecznie zapraszamy w dniach 13-15 marca na dwa stoiska GUM podczas EUROLAB (stoisko C9 oraz przed salą wykładową Goethego), a drugiego dnia targów na Dzień z Metrologią w stulecie GUM.

 

Stoisko GUM - "Certyfikowane materiały odniesienia" - C9 (sala Marmurowa)

Dyżury ekspertów na stoisku:

13 marca 2019 (środa)

Godziny

Laboratorium pełniące funkcje gospodarza

materiały odniesienia

09:00 - 11:00

Długość - Pracownia Kąta

Wzorce współczynnika załamania światła
i skręcalności optycznej 

11:00 - 13:00

Chemia - Pracownia Analiz Nieorganicznych

Wzorce ilości substancji – pierwotne,
Wzorce stężenia masowego (ASA)

13:00 - 14:00

Chemia - Pracownia Analiz Elektrochemicznych

Wzorce pH - pierwotne i wtórne
Wzorce konduktometryczne - pierwotne i wtórne

14:00 - 16:00

Masa - Pracownia Fizykochemii

Wzorce gęstości (densymetryczne),
Wzorce lepkości cieczy (wiskozymetryczne),
Ciekłe wzorce napięcia powierzchniowego (tensjometryczne)

14 marca 2019 (czwartek)

Godziny

Laboratorium pełniące funkcje gospodarza

materiały odniesienia

09:00 - 11:00

Chemia - Pracownia Analiz Nieorganicznych

Wzorce ilości substancji – pierwotne Wzorce stężenia masowego (ASA)

11:00 - 14:00

Masa - Pracownia Fizykochemii

Wzorce gęstości (densymetryczne)
Wzorce lepkości cieczy (wiskozymetryczne)
Ciekłe wzorce napięcia powierzchniowego (tensjometryczne) 

14:00 - 16:00

Długość - Pracownia Kąta

Wzorce współczynnika załamania światła
Wzorce skręcalności optycznej 

 

15 marca 2019 (piątek)

Godziny

Laboratorium pełniące funkcje gospodarza

materiały odniesienia

09:00 - 11:00

Długość - Pracownia Kąta

Wzorce współczynnika załamania światła
Wzorce skręcalności optycznej

11:00 - 14:00

Masa - Pracownia Fizykochemii

Wzorce gęstości (densymetryczne)
Wzorce lepkości cieczy (wiskozymetryczne)
Ciekłe wzorce napięcia powierzchniowego (tensjometryczne)

14:00 - 15:00

Chemia - Pracownia Analiz Nieorganicznych

Wzorce ilości substancji – pierwotne
Wzorce stężenia masowego (ASA)

 

Stoisko Eksperckie 2 - przed salą wykładową Goethego

13 marca 2019 (środa)

Godziny

Laboratorium ekspertów

Eksperci Zakładu Metrologii Interdyscyplinarnej

Eksperci
kampus laboratoryjny GUM

09:00 - 11:40

Przepływy

   

11:40 - 13:15

Fotometria i Radiometria

dostępni przez cały dzień dostępni przez cały dzień

13:15 - 14:40

Temperatura

   

14:40 - 16:00

Akustyka i Drgania

   

 

14 marca 2019 (czwartek)

Godziny

Laboratorium ekspertów

Eksperci Zakładu Metrologii Interdyscyplinarnej Eksperci
kampus laboratoryjny GUM

09:00 - 10:25

Elektryczność

   

10:25 - 11:50

Chemia

dostępni przez cały dzień dostępni przez cały dzień

11:50 - 13:15

Masa

   

13:15 - 14:40

Długość

   

14:40 - 16:00

Czas i Częstotliwość

   

 

Dzień Metrologii. 100 lat GUM

14 marca 2019 r

Sala Goethego

 

Część I Konferencji - 100 lat krajowej instytucji metrologicznej 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o redefinicji

10:00–10:15 – Otwarcie Konferencji – referat pt. 100 lat działalności GUM – rola krajowej instytucji metrologicznej w krajowym systemie miar, Maciej Dobieszewski, p. o. Prezesa Głównego Urzędu Miar - prezentacja

10:15–10:30 – referat pt. Redefinicje jednostek miar SI, dr inż. Paweł Fotowicz, Biuro Strategii GUM  prezentacja

10:30–10:50 – referat pt. metrPraktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary długości – łańcuch spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych, Robert Szumski, Laboratorium Długości GUM prezentacja

10:50–11:10 – referat pt. kilogram - Praktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary masy – łańcuch spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych, Robert Ziółkowski, Laboratorium Masy GUM prezentacja

11:10–11:30 – referat pt. sekunda Praktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary czasu – łańcuch spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych, dr Albin Czubla, Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM prezentacja

11:30–11:50 – referat pt. amper Praktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary ampera – łańcuch spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych, dr inż. Witold Rzodkiewicz, Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM prezentacja

11:50–12:10 – referat pt. kelwin Praktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary kelwina – łańcuch spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych, Marek Kozicki, Laboratorium Temperatury GUM prezentacja

12:10–12:30 – referat pt. kandela Praktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary kandeli – schemat spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych, Łukasz Litwiniuk, Laboratorium Fotometrii i Radiometrii GUM prezentacja

12:35–12:50 – referat pt. mol Praktyczne aspekty realizacji definicji jednostki miary mola – łańcuch spójności pomiarowej a użytkownicy przyrządów pomiarowych, dr Władysław Kozłowski, Laboratorium Chemii GUM prezentacja

                                

Część II - Ważni PARTNERZY Głównego Urzędu Miar

 

13:00 – 13:20 – referat pt. Laboratorium wzorca temperatury Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, dr inż. Aleksandra Kowal, INTiBS  

13:20 – 13:40 – referat, Laboratorium wzorców radioaktywności w Świerku, dr hab. Ryszard Broda, Tomasz Dziel, Narodowe Centrum Badań Jądrowych OR POLATOM

13:40 – 14:00 – referat, płk Dariusz Łoś, Wojskowe Centrum Metrologii 

 

Część III - Cele i założenia projektu „Kampus nowoczesnych laboratoriów GUM”

 

14:15 – 14:25 – referat pt. Wprowadzenie do historii projektu „Kampus” - potrzeba jego realizacji w świetle rozwoju polskiej metrologii, Andrzej Hantz, Dyrektor Generalny GUM

14:25 – 14:40 – referat pt. Cele i założenia projektu „Kampus nowoczesnych laboratoriów GUM", Paweł Oracz, Kierownik Projektu “Kampus GUM”

14:40 – 14:55 – referat pt. Omówienie projektu architektonicznego kompleksu Kampus, przedstawiciel firmy BDMA

 

Część IV - Praktyczne aspekty zastosowań metrologii 

 

14:55 – 15:15 – HS-WIM – cele i założenia projektu, Piotr Wiłkojć, Laboratorium Masy GUM 

15:15 – 15:35 – Tachografy – bezpieczeństwo w ruchu drogowymLaboratorium Długości GUM 

15:35 – 16:00 – Kontrola prędkości – cele i założenia projektu, Andrzej Czechowski, Biuro Służby Miar

  •  Plakat w kolorze jasnoniebieskim - 21. Międzynarodowych Targów Analityki i technik Pomiarowych Eurolab, data 13-15 marca 2019 roku.
  •  Schemat terenów targowych w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
do góry