Nawigacja

Aktualności

23.06.2015Spotkanie grupy roboczej WG6 organizacji WELMEC

Autor : Główny Urząd Miar

Od 16 do 18 czerwca 2015 r. w Głównym Urzędzie Miar odbywało się posiedzenie grupy roboczej WG6 (zajmującej się towarami paczkowanymi) organizacji WELMEC (Europejska Współpraca w dziedzinie Metrologii Prawnej).

W posiedzeniu uczestniczyła rekordowa, biorąc pod uwagę ostatnie lata, liczba osób (40), które reprezentowały 24 kraje członkowskie. W spotkaniu wzięli udział m.in.: przedstawicielka Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Federacji Aerozoli, a także oczywiście specjaliści z Głównego Urzędu Miar.

Podczas posiedzenia omawiano kwestie związane z:

- nadzorem nad jednolitym stosowaniem dyrektyw i rozporządzeń odnoszących się do towarów paczkowanych i butelek miarowych,

- wymianą informacji z zakresu obrotu towarami paczkowanymi na poziomie międzynarodowym,

- doradztwem Komisji Europejskiej w sprawie aspektów, które należy uwzględniać w przepisach odnoszących się do towarów paczkowanych,

- doradztwem oraz wydawaniem opinii dla paczkujących, importerów i organów kontroli na temat wszelkich kwestii związanych z paczkowaniem produktów,

- tworzeniem przewodników odnoszących się do kontroli towarów paczkowanych na zgodność z przepisami prawa wspólnotowego.

Ponadto, podczas posiedzenia specjaliści z Głównego Urzędu Miar zaprezentowali trzy metody pomiarów ilości rzeczywistej wyrobów aerozolowych, tj.: z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego, piknometru ciśnieniowego oraz przy użyciu elektronicznego gęstościomierza z adapterem do analizy wyrobów aerozolowych.

Uczestnicy spotkania grupy roboczej WG6 (towary paczkowane) w holu GUM

WELMEC powstała w 1990 r., obecnie liczy 30 członków (kraje UE i EFTA) oraz 7 członków stowarzyszonych. WELMEC aktywnie współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się metrologią prawną, a swoje zadania wykonuje poprzez grupy robocze (WG), które opracowują dokumenty zawierające wytyczne (poradniki WELMEC dostępne są na stronie internetowej www.welmec.org). Grupą roboczą właściwą do zadań związanych z towarami paczkowanymi jest WELMEC WG6.do góry