Nawigacja

Aktualności

18.06.20159. Zgromadzenie Ogólne EURAMET w Krakowie

Autor : Główny Urząd Miar


Od 1 do 5 czerwca Polska była gospodarzem posiedzenia 9. Zgromadzenia Ogólnego EURAMET – najważniejszej europejskiej organizacji metrologicznej. Spotkania metrologów z całej Europy odbywały się w Krakowie w hotelu Holiday Inn i miały rekordową frekwencję. W zgromadzeniu zorganizowanym przez Główny Urząd Miar przy wsparciu Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie wzięło udział 100 przedstawicieli Krajowych Instytucji Metrologicznych (NMI’s) z państw europejskich.

Bogaty program

Organizatorzy przygotowali niezwykle bogaty program, na który złożyły się: sesje plenarne Zgromadzenia Ogólnego, posiedzenia Przewodniczących Komitetów Technicznych, Rady Dyrektorów oraz Rady Naukowej stowarzyszenia EURAMET, sympozjum naukowe, a także posiedzenia Komitetu EMPiR (Europejskiego Programu na rzecz Innowacji i Badań w Metrologii). Główny Urząd Miar reprezentowali w obradach Prezes GUM Janina Maria Popowska oraz członek Komitetu EMPiR, Dyrektor Zakładu Długości i Kąta Zbigniew Ramotowski. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, a w jego imieniu delegatów powitała Wiceminister Gospodarki Grażyna Henclewska.

Możliwość odwiedzenia dawnej stolicy Polski, pięknego miasta Krakowa, została bardzo pozytywnie przyjęta przez gości, biorących udział w posiedzeniu ZO Euramet, ale i Kraków dostrzegł wysoką, międzynarodową rangę wydarzenia. Wyrazem tego było uroczyste przyjęcie delegatów w zabytkowych wnętrzach miejskiego ratusza przez Prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego.

Najważniejsze wydarzenia

Jednym z ważniejszych punktów porządku obrad był wybór nowego przewodniczącego EURAMET. Miejsce ustępującego Kamala Hossaina (reprezentującego brytyjski NPL) zajął Beat Jeckelmann (ze szwajcarskiego instytutu METAS). Podczas sesji roboczej zgromadzenia wybrano także czterech nowych członków Rady Dyrektorów, zatwierdzono nową strukturę sekretariatu oraz utworzenie nowego stanowiska – Sekretarza Generalnego EURAMET. Przedmiotem obrad były także zmiany w statucie organizacji. Podczas obrad podsumowano rolę Instytutów Desygnowanych, które ze strony polskiej reprezentowali dr Ryszard Broda z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Ośrodka Radioizotopów POLATOM w Świerku oraz prof. Anna Szmyrka-Grzebyk – przedstawiciel Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wrocławiu. Odbyły się także posiedzenia Przewodniczących Komitetów Technicznych, na których omówiono strategie rozwojowe w poszczególnych dziedzinach metrologii.

W ramach sympozjum naukowego, które odbywało się 4 czerwca pod hasłem „Metrologia wobec wyzwań w energetyce, ochronie środowiska i zdrowiu”, przedstawiono następujące prezentacje i referaty:

- prof. Bertrand Calpini (przedstawiciel Światowej Organizacji Meteorologicznej w Radzie Naukowej EURAMET) – „Wyzwania związane ze zbieraniem danych na odległość i spójnością pomiarów w atmosferze” (Challenges related to remote sensing or traceability of atmospheric measurement quantities),


- Dr Jean-Remy Filtz (LNE - Francja) – „Metrologia dla systemu energii przyjaznej dla środowiska. Osiągnięcia w badaniach, wpływ i wyzwania na przyszłość” (Metrology for a sustainable energy system: research highlights, impacts and challenges for the future)


- Helen Parkes (LGC) i Ian Severn (NPL – oboje z Wielkiej Brytanii) – „Badania w dziedzinie ochrony zdrowia: wyzwania i osiągnięcia” (EMRP health research: challenges and achievements).


- Prof. Ewa Bulska (Centrum Badań Biologicznych i Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego) – „Metrologia w chemii jako przejaw efektywnej specjalizacji Polski na przykładzie współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Uniwersytetem Warszawskim” (Metrology in chemistry as a smart specialization of Poland: the collaboration between Główny Urząd Miar and University of Warsaw).

Metrologiczne programy naukowo-badawcze

Podczas posiedzenia Komitetu EMPiR członkowie zostali zapoznani ze stanem realizacji poszczególnych programów i przyjęli sprawozdanie finansowe z działalności stowarzyszenia. Warto zauważyć, że w sumie ogólna kwota finansowania wspólnych europejskich badań metrologicznych wzrosła do 1 miliarda euro. Tym samym EURAMET – jako instytucja zarządzająca Europejskim Programem Badawczo-Rozwojowym w dziedzinie Metrologii (EMRP) i aktualnym Europejskim Programem na rzecz Innowacji i Badań w Metrologii (EMPiR) – wysunął się na pozycję lidera wśród Regionalnych Organizacji Metrologicznych na świecie.

9. Zgromadzenie Ogólne EURAMET stanowiło wyjątkową okazję do promocji nie tylko polskiej metrologii, ale i naszego kraju jako idealnego miejsca spotkań dla naukowców z całej Europy. Oprócz spotkań o charakterze roboczym, Główny Urząd Miar promował polskie osiągnięcia w dziedzinie pomiarów podczas wieczornej gali z okazji Światowego Dnia Metrologii.

Doskonała organizacja ZO EURAMET została zauważona przez władze tego stowarzyszenia, czego wyrazem były słowa podziękowania za doskonałe przygotowanie krakowskiego spotkania. 

Poniżej prezentujemy dwie relacje z krakowskiego wydarzenia, które wyemitowano w Programie 1 Polskiego Radia.Posłuchaj relacji radiowej

Posłuchaj relacji w Polskim Radiu

do góry