Nawigacja

Aktualności

17.06.2015Spotkanie partnerów projektu EMRP IND53 LUMINAR

Autor : Główny Urząd Miar

W dniach 8 i 9 czerwca 2015 r. w Głównym Urzędzie Miar odbyło się spotkanie partnerów międzynarodowego projektu EMRP IND53 LUMINAR „Large Volume Metrology in Industry”. Wzięli w nim udział goście z kilku europejskich instytucji metrologicznych i uczelni wyższych oraz trzech pracowników z Laboratorium Długości Zakładu Długości i Kąta GUM. W trakcie spotkania zaprezentowano i omówiono rezultaty już zakończonych prac, przedyskutowano zagadnienia związane z pracami aktualnie prowadzonymi, uzgodniono harmonogram zadań do wykonania w najbliższym czasie oraz przygotowano raport okresowy. W pierwszym dniu spotkania, po wspólnych obradach, wszyscy uczestnicy zwiedzili laboratoria Zakładu Długości i Kąta, zapoznając się ze stanowiskami pomiarowymi oraz układem pomiarowym opracowywanym w ramach projektu.

Partnerzy projektu EMRP IND53 Luminar w holu GUM

do góry