Nawigacja

Aktualności

20.03.2015Spotkanie Komitetu Technicznego ds. Termometrii

Autor : Główny Urząd Miar

W dniach 25-27 lutego 2015 r. w Lizbonie, w portugalskim instytucie metrologicznym IPQ, miało miejsce coroczne posiedzenie Komitetu Technicznego ds. Termometrii TC-T EURAMET. Europejscy „termometryści”, specjaliści od pomiarów temperatury, wilgotności i wielkości termofizycznych, z Krajowych Instytucji Metrologicznych (NMI) i Instytutów Desygnowanych (DI) spotkali się, aby omówić okresowe postępy prac prowadzonych w ramach TC-T. Obrady w szczególności dotyczyły trwających i planowanych projektów badawczych i porównań międzynarodowych, prac grup roboczych do spraw strategii, najlepszych praktyk oraz przeglądu zdolności pomiarowych (CMC). Na spotkaniu obecna była także przedstawicielka BIPM – sekretarz tymczasowy Komitetu Doradczego ds. Termometrii przy Międzynarodowym Komitecie Miar (CIPM) – pani Susanne Picard.

W trakcie spotkania szczególną uwagę poświęcono wynikom prac badawczych prowadzonych w ramach Europejskiego Programu Badań w Metrologii (EMRP), jak również przedsięwzięciom planowanym w nowym Europejskim Programie na rzecz Innowacji i Badań w Metrologii (EMPIR). Odbyły się dwa warsztaty, z których jeden dotyczył szczególnie ważnego dla Głównego Urzędu Miar projektu EMRP JRP SIB10 NOTED „Novel techniques for traceable temperature dissemination”. Bierze w nim bowiem udział trzech pracowników Laboratorium Temperatury GUM, realizujących trzy niezależne granty naukowe. Projekt NOTED wnosi istotny wkład w doskonalenie przekazywania jednostki temperatury kelwina i realizacji Międzynarodowej Skali Temperatury. Drugie warsztaty dotyczyły formułowania projektów w programie EMPIR i bazowały głównie na dotychczasowych doświadczeniach uczestników programów EMRP i EMPIR. W trakcie warsztatów przedstawiono także propozycje potencjalnych tematów do realizacji w wezwaniu 2015 i przyszłym 2016.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Głównego Urzędu Miar z Zakładu Fizykochemii: p. Elżbieta Grudniewicz – kierownik Laboratorium Temperatury i p. Rafał Jarosz – kierownik Laboratorium Wilgotności.

IPQ1

do góry