Nawigacja

Aktualności

26.02.2015Spotkanie TC Euramet "Metrologia w chemii"

Autor : Główny Urząd Miar

TC MC logo

W dniach od 2 do 6 lutego 2015 r. na Malcie, z udziałem przedstawicieli europejskich NMI’s i DI’s zajmujących się problematyką metrologii chemicznej odbyły się spotkania Komitetu Technicznego „Metrologia w Chemii” EURAMET (TC-MC), jak również Podkomitetów Technicznych: ds. Analiz Gazów (SC GA), ds. Analiz Nieorganicznych (SC IA), ds. Analiz Elektrochemicznych (SC EA) i ds. Analiz Organicznych (SC OA). Wzięli w nich udział przedstawiciele GUM z Zakładu Fizykochemii: Piotr Kolasiński (Laboratorium Gazowych Materiałów Odniesienia), Władysław Kozłowski (Laboratorium Elektrochemii) i Agnieszka Zoń (Laboratorium Gęstości, Lepkości i Analizy Spektralnej). Podczas obrad omawiano m.in. stan realizacji projektów badawczych z dziedziny metrologii chemicznej (także w ramach EMRP), propozycje nowych projektów (m.in. w ramach EMPIR), zgłoszone deklaracje CMC’s i ich aktualizację. Odbyły się także prezentacje techniczne – m.in. podczas posiedzenia SC EA Władysław Kozłowski przedstawił prezentację: „New electrochemical techniques for environmental analysis”.

Członkowie komitetu technicznego Metchem Euramet TC Meeting Malta1

Podczas spotkania plenarnego TC-MC odbywały się warsztaty EMPIR 2015 (Europejski Program na rzecz Innowacji i Badań w dziedzinie Metrologii – 2015), w trakcie których przedstawiane były propozycje tematów prac badawczych do tegorocznych zgłoszeń wspólnych projektów badawczych w ramach EMPIR. Objęły one takie obszary tematyczne, jak: zdrowie, badania dla normalizacji, jednostki układu SI. Gospodarzem wszystkich spotkań był maltański Instytut Wzorców i Metrologii.

do góry