Nawigacja

Aktualności

Inauguracyjne spotkanie Komitetu Technicznego opiniującego działalność Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

24 października 2018 r. w Głównym Urzędzie Miar odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Technicznego, opiniującego działalność Samodzielnego Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu, powołanego Decyzją nr 23 Prezesa GUM z dn. 9 maja 2018 r.

Komitet Techniczny ma za zadanie dokonać oceny Laboratorium, obejmującej m.in. działalność w kontekście: Czteroletniego strategicznego planu działania GUM na lata 2018-2021, a także w aspektach związanych z: zasobami ludzkimi, organizacją pracy oraz jego infrastrukturą techniczną, czy udziałem Laboratorium w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych w dziedzinie metrologii. Kolejnym krokiem będzie rekomendowanie Prezesowi GUM propozycji działań, służących rozwojowi i efektywności laboratorium.

Ocena oraz rekomendacje zostaną przeprowadzone przez członków Komitetu, w skład którego wchodzi międzynarodowa grupa metrologów: Luca Callegaro z INRIM (Włochy), Rado Lapuh ze Słoweńskiego Instytutu Metrologii, Samuel P. Benz z NIST (Stany Zjednoczone), prof. dr hab. inż. Andrzej Bień (Akademia Górniczo-Hutnicza), prof. dr hab. Marian Kampik (Politechnika Śląska), prof. dr hab. inż. Waldemar Nawrocki (Politechnika Poznańska), prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski (Uniwersytet Zielonogórski), doc. dr inż. Zygmunt Warsza. Członkom Komitetu zaprezentowano wszystkie laboratoria i stanowiska pomiarowe oraz przedstawiono stan rozwoju dziedzin pomiarowych, wchodzących w skład Samodzielnego Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu.

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, każdy z członków Komitetu Technicznego przedstawi Prezesowi GUM w osobnych raportach rekomendacje zawierające propozycje działań służących dalszemu rozwojowi Laboratorium, wraz z oceną dotychczasowej działalności.    

 • Spotkanie członków Komitetu Technicznego ds Elektryczności i Magnetyzmu Członkowie komitetu technicznego siedzą za stołami na sali konferencyjnej.
  Spotkanie członków Komitetu Technicznego ds Elektryczności i Magnetyzmu
 • Pokaz kondensatora wzorcowego 10000 pF Pracownik Laboratorium Elektryczności demonstruje kondensator wzorcowy 10000 pF. Na zdjęciu widać trzech mężczyzn.
  Pokaz kondensatora wzorcowego 10000 pF
 • W Pracowni Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości W Pracowni Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości widocznych jest siedem osób, stoją, dyskutują.
  W Pracowni Wielkości Elektrycznych Małej Częstotliwości
 • W Pracowni Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej W Pracowni Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej - jeden z mężczyzn pokazuje wyposażenie pracowni trzem kolejnym.
  W Pracowni Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej
 • Prezentacja stanowiska do pomiarów pola elektromagnetycznego Prezentacja stanowiska do pomiarów pola elektromagnetycznego. Na zdjęciu dwóch mężczyzn patrzy na trzeciego, opowiadającego.
  Prezentacja stanowiska do pomiarów pola elektromagnetycznego

Powiązane informacje

do góry