Nawigacja

Aktualności

16.11.2018Seminarium "Kontrola aerozoli metodą promieniowania rentgenowskiego"

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

15 listopada br. w Okręgowym Urzędzie Miar w Warszawie, w Wydziale Zamiejscowym w Broniszach przy ul. Kwiatowej 11 odbyło się seminarium pt. "Kontrola aerozoli metodą promieniowania rentgenowskiego".

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele producentów i importerów towarów paczkowanych wprowadzanych do obrotu w postaci aerozoli, a także przedstawiciele inspekcji kontrolujących takie wyroby na rynku.

Przedstawiona metoda jest niezawodna i daje wyniki z wysoką dokładnością, ale wymaga dostępu do specjalistycznej aparatury rentgenowskiej. Takie stanowisko pomiarowe zostało zbudowane właśnie w Wydziale Zamiejscowym w Broniszach. Jest to wyraz realizacji jednego z elementów Czteroletniego planu strategicznego GUM oraz współpracy z Laboratorium Promieniowania Jonizującego w GUM.

Wykonanie zdjęcia rentgenowskiego zamkniętego wyrobu aerozolowego jest swoistym spojrzeniem do wnętrza pojemnika bez jakiejkolwiek mechanicznej ingerencji i daje jednoznaczne wyniki, co do oceny zawartości. To szczególnie podkreślają kontrolowani przedsiębiorcy, gdyż pozytywna ocena systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego, wykonana przez organy administracji miar podczas kontroli, jest swoistym zatwierdzeniem procedur stosowanych przez producenta i gwarantuje, że ilość rzeczywista towaru paczkowanego odpowiada ilości nominalnej deklarowanej na opakowaniu. Wyeliminowanie nieprawidłowości w procesie paczkowania towarów ujawnionych przez inspektorów organów administracji miar, w wyniku kontroli, dają konsumentom poczucie, że zakupiony towar jest zgodny z deklaracją ilościową producenta.

Zdjęcie przedstawiające nieprawidłową zawartość poniżej połowy napełnienia - czarnobiałe, mniejsza i większa rurka.

do góry