Nawigacja

Aktualności

10.10.2013Pracownice Laboratorium Elektrochemii z wizytą w Niemieckim Instytucie Metrologicznym (PTB)

Autor : Główny Urząd Miar

Konsultacje, które odbywały się od 7 do 9 sierpnia br. w Niemieckim Instytucie Metrologicznym (PTB) w Brunszwiku, objęły m.in. porównanie dwustronne przewodności elektrycznej właściwej roztworów sporządzonych oraz wywzorcowanych w GUM. Bardzo dobra zgodność wyników dwustronnego porównania potwierdza zdolności pomiarowe układu GUM w pomiarach przewodności elektrycznej właściwej roztworów o wysokich wartościach przewodności.
Wizyta w Laboratorium Elektrochemii Wydziału "Metrologia w Chemii" w PTB pozwoliła na zapoznanie się z budową i działaniem stanowiska pomiarowego, w którego skład wchodzi taki sam typ tłokowego naczynia pomiarowego, składającego się ze zwymiarowanego geometrycznie szklanego cylindra oraz pary platynowych elektrod, jaki posiada GUM. Pracownice laboratorium Zakładu Fizykochemii zapoznały się z metodyką pomiarów przewodności elektrycznej właściwej roztworów elektrolitów metodą podstawową, a informacje, które udało im się uzyskać, będą wykorzystane podczas udoskonalania pracy stanowiska pomiarowego do wzorcowania pierwotnych konduktometrycznych materiałów.

do góry