Nawigacja

Aktualności

Nowe stanowisko do badania efektywności ogniw bateryjnych w powerbankach

Autor : Sebastian Margalski
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

10 sierpnia 2018 r. pracownicy Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM uruchomili testowe stanowisko badawcze, w ramach którego wykonano specjalne stabilizowane elektroniczne obciążenie oraz został opracowany specjalistyczny program pozwalający na automatyzację kilkunastu tysięcy pomiarów, ich rejestrację i automatyczną akwizycję wyników pomiarów.

Stanowisko badawcze powstało w odpowiedzi na zapytanie Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy laboratorium mogłoby wykonać sprawdzenie i pomiar pojemności wybranych powerbanków. Urządzenia te MEN zamierza zakupić w ramach przetargu.

Wykonanie tak dużej ilości pomiarów i w tak krótkim czasie w sposób tradycyjny, ręczny, nie byłoby możliwe. Stworzona więc została specjalna grupa robocza, w składzie której znaleźli się najlepsi specjaliści z Laboratorium pod kierownictwem Pana Jerzego Szutkowskiego: Robert Jasiński, Grzegorz Sadkowski oraz Piotr Szterk - znakomity elektronik i wybitny inżynier, pracownik Laboratorium Czasu i Częstotliwości.

Stanowisko badawcze jest autorskim projektem pracowników Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu, a inne podobne stanowiska mogą w przyszłości służyć do wykonywania podobnych pomiarów (także dla innych urządzeń elektrycznych), np. na potrzeby instytucji realizujących zadania ochrony konkurencji i konsumentów oraz dopuszczających i certyfikujących urządzenia elektryczne do obrotu rynkowego.

Pomiary zostały wykonane w ramach prowadzonych przez Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu badań innowacyjnych. Laboratorium realizuje równolegle badania ogniw litowo-jonowych do samochodów elektrycznych. Są one wykonywane na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce, który jest jednym z głównych celów strategicznych Głównego Urzędu Miar na lata 2018-2020.

Wykonane badania są pierwszym etapem na drodze od małego powerbanku, przez duże ogniwa w samochodach elektrycznych, aż do wielkich magazynów energii, które stają się już koniecznością dla polskiej energetyki.

do góry