Nawigacja

Aktualności

13.08.201329. Posiedzenie Komitetu WELMEC

Autor : Główny Urząd Miar

W spotkaniu wzięło udział 55 osób reprezentujących 31 państw członkowskich, stowarzyszonych, grupy robocze i organizacje współpracujące. Wśród uczestników znaleźli się: Dorota Habich, Wiceprezes GUM ds. Metrologii Prawnej i Mirosław Izdebski, Dyrektor Biura Metrologii Prawnej. Podczas obrad przyjęto m.in. raport dotyczący działalności WELMEC, omawiano programy pracy grup roboczych, zaakceptowano też sprawozdanie finansowe za rok 2012. Na wiceprzewodniczącego organizacji Komitet wybrał Tuomo Valkeapää. Kolejne posiedzenie Komitetu WELMEC odbędzie się w 2014 r. w Bośni.

do góry