Nawigacja

Aktualności

13.07.2018GUM i AGH podpisały umowę o współpracy

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

29 czerwca 2018 r. zawarto umowę ramową o współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar a Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Umowę 10 lipca br. oficjalnie podpisali w Głównym Urzędzie Miar prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy uczelni
i dr inż. Włodzimierz Lewandowski – Prezes GUM.

Obie instytucje, mając na uwadze rozwój badań naukowych i nowe wyzwania w zakresie metrologii elektrycznej, zamierzają kontynuować współpracę w dziedzinie metrologii elektrycznej oraz metrologii czasu i częstotliwości. Współpraca pomiędzy GUM oraz AGH-WEAIiIB ma na celu w szczególności:

  • realizację wspólnych przedsięwzięć naukowych, badawczych i rozwojowych oraz dydaktycznych w zakresie metrologii elektrycznej;
  • wzajemną pomoc przy realizacji prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych przez studentów, doktorantów i pracowników AGH-WEAIiIB oraz pracowników GUM,
  • współpracę w zakresie realizacji szkoleń zawodowych, staży i praktyk przez pracowników, studentów i doktorantów AGH-WEAIiIB oraz pracowników GUM.

Współpracę tę będą dalej rozwijać ze strony GUM: Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu oraz Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości, a ze strony AGH: Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii działająca w ramach Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Na zdjęciu dwóch mężczyzn siedzi obok siebie: od prawej Prorektor ds Współpracy AGH prof. Jerzy Lis (po prawej) i Prezes GUM dr inż. Włodzimierz Lewandowski podpisują umowę o współpracy.

do góry