Nawigacja

Aktualności

10.07.2018Europejskie konsultacje w sprawie zmian czasu

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Na forum europejskim rozpoczęła się dyskusja na temat zasadności zmiany czasu w krajach europejskich, dwa razy w roku. Swoje zdanie na ten temat może wyrazić każdy obywatel poprzez wypełnienie specjalnej ankiety, udostępnionej na stronie Komisji Europejskiej.

Przypomnijmy, że w lutym bieżącego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał do przeprowadzenia dogłębnej oceny dokonywanej dwa razy do roku zmiany czasu oraz, jeśli to konieczne, do zmiany przepisów. W odpowiedzi na ten postulat, a także na wnioski obywateli i niektórych państw członkowskich UE (w tym Polski) Komisja Europejska postanowiła zbadać funkcjonowanie obowiązujących obecnie ustaleń dotyczących czasu letniego i ocenić, czy należy je zmienić.

Temu posłużyć miała specjalna ankieta, do której wypełniania zachęcała KE na swojej stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-arrangements?surveylanguage=PL. Ankietę można było wypełniać do 16 sierpnia 2018 r.

Uwaga! Wiadomo już, że w ramach zamkniętych właśnie konsultacji publicznych, zgłoszono ponad 4,6 mln uwag - poinformowała 17 sierpnia 2018 r. Komisja Europejska. Teraz zajmie się ona analizą przesłanych opinii, po czym zdecyduje, czy proponować zmianę prawa.

Jak dotąd, kwestie związane z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce reguluje Ustawa o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 r. Upoważnia ona Prezesa Rady Ministrów do wprowadzania i odwoływania czasu letniego w Polsce, przez ustalanie dokładnych dat dokonywania zmian czasu. Aktualny harmonogram zmian czasu podany jest w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021. Terminy wprowadzania i odwoływania czasu letniego, jakkolwiek ustala Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa wyżej, to wynikają one wprost z Dyrektywy 2000/84/WE w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego. W Polsce zmiana czasu obowiązuje nieprzerwanie od 1977 r.

Do informacji dołączamy otrzymany z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii list z Komisji Europejskiej ws. uruchomienia przez Komisję konsultacji społecznych dot. utrzymania bądź odstąpienia od zmian czasu w krajach UE.

do góry