Nawigacja

Aktualności

14.05.2013eurolab

Autor : Główny Urząd Miar

Jubileuszowe, XV już Targi Analityki i Technik Pomiarowych – EuroLab wraz z niezależną imprezą towarzyszącą – II Targami Techniki Kryminalistycznej – CrimeLab odbyły się w dniach 10-12 kwietnia 2013 r. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie. W dniu 10 kwietnia 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie obu specjalistycznych imprez. Targi Eurolab 2013 zostały objęte honorowym patronatem między innymi przez: Stefana Niesiołowskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

eurolab_1

Główny Urząd Miar był reprezentowany przez Janinę Marię Popowską, Prezesa Głównego Urzędu Miar, Włodzimierza Popiołka, Wiceprezesa ds. Metrologii Naukowej oraz Karola Markiewicza, Dyrektora Gabinetu Prezesa.

Z okazji jubileuszu 15–lecia Targów Analityki i Technik Pomiarowych, podczas uroczystego otwarcia imprezy Urząd otrzymał na ręce Pani Janiny Marii Popowskiej, Prezesa GUM, dyplom za wieloletnią współpracę merytoryczną i organizacyjną we współtworzeniu Eurolab.

eurolab_2

Jak co roku Główny Urząd Miar, jako krajowa instytucja metrologiczna, wziął aktywny udział w XV edycji Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab. Uczestnictwo GUM w tym wydarzeniu o charakterze biznesowo-naukowym, stworzyło niepowtarzalną okazję realizacji jednej z głównych misji Urzędu, tj. przekazywanie i rozpowszechnianie wiedzy metrologicznej. Na stoisku wystawowym GUM eksperci z różnych dziedzin metrologii, w tym metrologii prawnej, udzielali informacji z zakresu wytwarzania i certyfikacji materiałów odniesienia, głównie w dziedzinie pomiarów atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA) oraz konduktometrii, pehametrii, analizy gazowej, czy z zakresu oceny zgodności. Wymieniono spostrzeżenia oraz nawiązano kontakty z nowymi klientami.
Na stoisku GUM zaprezentowano między innymi postery informujące o działalności usługowej Urzędu, w tym wytwarzanie CRM, realizację jednostki masy w kraju. Omówiono strukturę systemu metrologicznego na świecie. Do prezentacji wykorzystano następujące publikacje GUM: „Przewodnik po certyfikowanych materiałach odniesienia”, Informator GUM, Przewodnik pt. „Pomiar niepewności” oraz broszury informacyjne z zakresu działalności laboratoriów Urzędu i inne materiały pomocnicze.

XV. edycji targów Eurolab, podobnie, jak poprzednio towarzyszyły, prowadzone przez wybitnych specjalistów z branży, seminaria i wykłady o charakterze naukowym i naukowo–technicznym. Nad stroną merytoryczną czuwała Rada Programowa, w której skład weszli między innymi: Janina Maria Popowska, Prezes Głównego Urzędu Miar, prof. dr hab. Ewa Bulska, przewodnicząca Komisji Spektrometrii Atomowej i Cząsteczkowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Paweł Kulesza, dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Piotr Bieńkowski, redaktor naczelny czasopisma „Analityka", Centrum Badań Ekologicznych PAN, konsultant merytoryczny Targów EuroLab.

eurolab_3

W drugim dniu targów, 11 kwietnia 2013 r. odbył się blok seminaryjny poświęcony zagadnieniom metrologii, które zostały wygłoszone przez pracowników merytorycznych Głównego Urzędu Miar. W ramach cyklu zaprezentowano następujące referaty:

Główny Urząd Miar w międzynarodowym systemie metrologicznym, Elżbieta Michniewicz, Dyrektor Zakładu Elektrycznego;

Metrologia chemiczna w Głównym Urzędzie Miar, dr Agnieszka Zoń, mgr inż. Dariusz Cieciora oraz dr Władysław Kozłowski, Zakład Fizykochemii więcej>

Zadania laboratorium masy w głównym urzędzie miar w kontekście przygotowań do wdrożenia nowej definicji kilograma, mgr inż. Wojciech Wiśniewski, Zakład Mechaniki więcej>

do góry