Nawigacja

Aktualności

23.07.2013Spotkanie koordynatorów SOLVIT

Autor : Główny Urząd Miar

Podczas spotkania omówiono raport z działalności CS Polska w 2012 r. W raporcie wskazano na wysoki poziom rozwiązywalności spraw przeciwko Polsce (86%), jak również dużą ilość spraw prowadzonych przez CS Polska jako Centrum SOLVIT zgłaszające (piąte miejsce wśród wszystkich centrów SOLVIT). Podczas spotkania omówiono również prace nad nową bazą internetową SOLVIT oraz nowym zaleceniem Komisji Europejskiej w sprawie zasad wykorzystywania SOLVIT – sieci rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego (2001/893/WE). Dużą uwagę zwrócono na kwestie promocji SOLVIT-u. Jako cele działań promocyjnych wymieniono wzrost rozpoznawalności sieci w Polsce, informowanie o kryteriach koniecznych do przyjęcia sprawy przez SOLVIT (spadek zgłaszanych spraw „nie solvitowych”), a także wzrost zainteresowania siecią przedsiębiorców.

do góry