Nawigacja

Aktualności

21.03.2018Zaproszenie EURAMET dla ekspertów oceniających potencjalne projekty programu EMPIR

Autor : Patrycja Ruśkowska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W celu zapewnienia efektywnego wyboru i wysokiego poziomu proponowanych do finasowania projektów i grantów Europejskiego programu na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii (EMPIR)...

...EURAMET zaprasza ekspertów (tzw. referees) ze wszystkich krajów Unii Europejskiej i spoza niej do zgłaszania się i rejestracji do bazy własnej niezależnych ekspertów EURAMET.

Do zadań ekspertów należeć będzie ocenianie projektów proponowanych do finansowania podczas konferencji przeglądowej lub posiedzenia grupy konsensusowej. Eksperci mogą również zostać zobowiązani do przeprowadzania niektórych ocen w sposób zdalny.

Ekspertom EURAMET zapewnia się honorarium oraz zwrot poniesionych kosztów na podobnym poziomie, jaki uzyskują oceniający projekty w ramach 8. programu ramowego Horyzont 2020. Eksperci EURAMET powinni być niezależni od członków EURAMET.

Ze względu na fakt, iż tematyka projektów realizowanych w ramach EMPIR dotyczy nie tylko samych badań, ale również budowy potencjału metrologicznego, czy zagadnień normalizacji, dla EURAMET kluczowym jest zapewnienie jak najszerszej grupy ekspertów o wysokich kompetencjach i wieloletnim doświadczeniu w licznych obszarach metrologii oraz dziedzinach pokrewnych.

Polegając na doświadczeniu i wiedzy ekspertów, EURAMET zaprasza zainteresowane osoby do współpracy na niwie ewaluacji potencjalnych projektów, mających na celu zaspokajanie potrzeb europejskiej metrologii.

Rejestracja ekspertów odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie MSU-EURAMET.

Szczegółowe informacje nt. zasad rejestracji i wyboru ekspertów do bazy EURAMET zostały zawarte w Guide 8: Registering as a Referee for EMPIR, dostępnym na stronie internetowej MSU-EURAMET.

Zachęcamy Państwa do przekazywania tych informacji innym potencjalnym ekspertom w szerszych kręgach naukowych i przemysłowych.

logo organizacji Euramet: niebieskie litery i delikatny okrąg wokół trzech ostatnich liter.

 

do góry