Nawigacja

Aktualności

13.03.2018Rada Metrologii pozytywnie zaopiniowała Roczny plan działania GUM na rok 2018

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Najważniejszym wydarzeniem trzeciego posiedzenia Rady Metrologii, które odbyło się 9 marca 2018 r., było podjęcie przez Radę uchwały dotyczącej pozytywnego zaopiniowania Rocznego planu działania GUM na rok 2018.

Ponadto podczas spotkania Prezes GUM dr inż. Włodzimierz Lewandowski przedstawił sprawozdanie z działalności GUM w 2017 roku. Omówiono również działalność Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych, grup roboczych i Komitetów Technicznych, a także stan oraz perspektywy prac badawczo-rozwojowych w Głównym Urzędzie Miar.

W Radzie Metrologii nastąpiła zmiana przedstawiciela ministra właściwego ds. gospodarki. W miejsce Pana Armena Artwicha nowym członkiem Rady został Pan Konrad Makarewicz.

Zgodnie z ustawą Prawo o miarach „Roczny Plan działania GUM w 2018 r.” zostanie teraz przedłożony do podpisu ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

do góry